31

jan

Skolbiblioteket på Adolf Fredriks musikklasser

är till för våra knappt 1100 elever i år 4-9 och deras lärare. Skolan är känd för sin körprofil, och det sjungs en hel del i korridorerna. Hit söker sig elever från hela Stockholm med omnejd, vissa pendlar riktigt långt varje dag.

På Adolf Fredriks musikklasser finns 1,6 bibliotekarietjänster. Vi som arbetar här heter Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe (Lotta vikarierar för Sofia Malmberg).

Eleverna kommer till biblioteket på raster och håltimmar för att läsa, arbeta, umgås, låna böcker och andra medier.

Men en stor del av bibliotekets verksamhet går ut på att lära våra elever att söka information, granska den källkritiskt och bearbeta material de hittat. Det gör vi i halv- eller helklass, och alltid i samplanering med pedagogerna, kopplat till aktuella skolarbeten.

Våra lektioner följer en plan, som fastställer vad barnen ska få för undervisning i respektive skolår. I arbetsplanen finns även lässtimulerande aktiviteter såsom litteraturpresentationer och författarbesök inlagda, samt de lektioner som erbjuds av våra två IT-pedagoger.

Tanken med arbetsplanen är att säkerställa att alla elever ska få ett minimum av undervisning hos bibliotekarie och IT-pedagog under sina sex år på skolan, och att våra nior ska ha åtminstone grundläggande informationskompetens när de går vidare till gymnasiet.

På den här bloggen kommer vi att dela med oss av erfarenheter från den dagliga verksamheten, glädjeämnen och misslyckanden – och så ser vi bloggen som en möjlighet att diskutera tankar kring skolbibliotekets betydelse för elevers kunskapsutveckling.

3 kommentarer

Eva-Li

Eva-Li

Här har ni en kollega i Uppsla som jag hittade på Twitter http://www.skolbibliotek.se/tonymelander.htm /Eva-li

Cilla

Cilla

Tack! Han sitter i bibliotekariefackets arbetsgrupp för skolbibliotek tillsammans med mig. /Monika

Eva-Li

Eva-Li

Varmt välkomna till bloggen :) det ska bli spännande att följa er! /Eva-Li

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén