Visar inlägg med tagg:

dyker jag nu upp i tidningar och på webben. En del har förstås med Svenska akademiens bibliotekariepris att göra. Publicitet skapar publicitet. Några har glädjande nog uppmärksammat mitt inlägg om Tensta och Täby. Men det är också Skolverket som valt att använda Enbacksskolans skolbiblioteksverksamhet som exempel på hur en sådan kan fungera.

Här är tre länkar till sådant jag gillar och som jag hoppas kan användas för att påverka rektorer och beslutsfattare högre upp. Jag försöker alltid betona att det som krävs för bra skolbiblioteksverksamhet är en bibliotekarie med mycket tid och ett gott medieanslag, samt att skolan behöver ha en välfungerande organisation där skolbibliotekets verksamhet regleras med en arbetsplan eller liknande.

TT gjorde en fin artikel som publicerats i många olika tidningar. Här är den i Göteborgsposten.

En längre text på Skolverket finns här. Och här finns en 20 minuters film där min rektor Raija Ikonen och jag samtalar.

Några elever gör en fin boktipsutställning om Nobelpriset. Läs mer om det här.

Cilla Dalén, Enbacksskolan

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén