Visar inlägg med tagg:

24

okt

PLT – det rullar på

Här skrev jag förut om att Katarina och jag testar att vara Personliga LäsTränare för elever som vill utveckla sin läsning.

Och det rullar faktiskt på. Det innebär att en del av mitt arbete kan man läsa om på Tränarbloggen på Läsmuskler i stället för här.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

19

okt

Elever med annat modersmål har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. En lärare som talar samma språk som eleven stöttar kunskapsutvecklingen i olika ämnen genom att använda modersmålet. Man kan nog alltid önska mer utav det här, behoven är stora!

När eleverna inte har tillgång till den professionella hjälp som en språkkunnig lärare innebär – kan de ändå ta hjälp av modersmålet i kunskapsinhämtningen? Ja, det måste ju finnas mycket på internet att hämta. Men det år svårt för mig att hjälpa eleverna att söka information när jag inte kan språken.

Detta gjorde att jag och några andra för cirka ett halvår sedan började diskutera att samla lärresurser på olika språk på ett sätt som gör att de blir möjliga att hitta för oss i svensk skola.

Det handlar alltså om länkar till platser på internet där det finns information på olika språk om sådant vi undervisar om i svensk skola. En arabiskspråkig elev som läser om negativa tal i matematiken eller allemansrätten i idrott och hälsa har säkert stöd av att få tillgång till texter om detta på arabiska också.

Efter att ha fått positiv respons från olika håll på tanken att samla sådana här resurser så satte jag igång att göra en wiki. Jag har fått proffsig hjälp av skolbibliotekarien Rebecca Borg från Växjö, så wikin ser nu riktigt fin ut.

KOLLA HÄR!

Tanken med att använda en wiki är att vi måste få hjälp! I wikin finns nu ett fåtal länkar till sådant som vi har klarat av att hitta själva.

Nu efterlyser vi tips på användbara lärresurser på olika språk!

Vi hoppas också på att få draghjälp av den spännande fortbildningssatsningen Digiskol som drar igång snart.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

13

okt

Finns det nån info?

Innan man sätter igång ett arbetsområde där eleverna ska leta efter information måste man kolla om det finns någon!

Våra sexor ska nu arbeta med stormaktstiden och parvis fördjupa sig i någon aspekt av den. Jag har suttit LÄNGE och kollat bland NE:s enkla texter, i Länkskafferiet och nu senast på Populär Historias webbplats. NE har någon information om det mesta som lärarna plockat fram som möjliga ämnesområden, men det är ofta rätt lite att läsa och blir nog inte så spännande. Länkskafferiet funkar inte så bra för informationssökning av det här slaget, jag hittar inte särskilt mycket intressant. Populär Historia har många spännande artiklar på sin webbplats. Jag vet inte om eleverna kommer att tycka att de är för svåra att läsa – men vi får väl jobba med texterna tillsammans.

När jag försökte leta på Populär Historias webbplats så hände något som jag råkar ut för lite då och då. Jag hittade ingenting eller alldeles för mycket. Men gick jag till avancerad sökning i google och gjorde en domänsökning med fraser så gick det mycket bra. Det finns en hel del relevant där men lite klurigt att hitta alltså. Jag måste visa eleverna hur man söker på det sättet.

Tror att upplägget på informationssökningen får bli: först söka information i läroboken och NE, sedan Populär Historia och så möjligtvis på webben i stort.

 Jag kommer att medverka någon lektion i veckan, och däremellan har lärarna och eleverna lektioner då de kan bearbeta det material som vi hittar när jag är med. Så småningom vill vi att eleverna ska göra en presentation som kan ligga på vår hemsidan. Alltså måste vi även gå igenom upphovsrätt och Creative Commons så småningom. Men det väntar vi lite med.

Spännande!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén