Visar inlägg med tagg:

29

sep

Herr Arnes penningar

av Selma Lagerlöf läser vi i en bokcirkel med åttor och nior, på deras fritid efter skoldagens slut. Vi använder den förkortade utgåvan från LL-förlaget.

Min roll i bokcirkeln är deltagare och fikafixare. Planerar och leder samtalen gör Katarina Lycken Rüter – rutinerad f d gymnasielärare som nu sprider sin litteraturentusiasm till mina elever. Av sin godhet, som Emil skulle ha sagt.

Bokcirkeln är förstås till för eleverna, för att stimulera dem att läsa och utveckla sin kompetens genom samtal om litteraturen. Men men… en trevlig bieffekt är att jag lär mig av Katarinas sätt att samtala med eleverna. Det är ju bästa fortbildningen – att se någon skicklig kollega i aktion.

Idag hade vi läst ungefär halva boken och vi började med att individuellt skriva upp något vi tyckte om och något vi inte tyckte om på post-it-lappar. Det här känner jag igen, Chambers! Men sedan bytte vi lappar med varandra, så när Katarina samlade ihop våra åsikter på tavlan läste man upp någon annans. Ett sätt att sätta fokus på själva tankarna i stället för på vem som har tänkt dem, förklarade hon efteråt för mig. Smart!

Vi tyckte inte särskilt lika – och det är ju då boksamtalen brukar bli roligast. Somliga tyckte det var en läskig bok, någon tyckte inte alls att den var skrämmande. Några gillade att man inte riktigt förstod, andra tyckte inte om det, och så vidare.

Så småningom ledde Katarina över diskussionen i sådant som var svårt att förstå, och bra att få höra varandras tankar om. Och vi bläddrade i boken, läste om här och där och prövade olika möjliga tolkningar.

Sedan fick en av eleverna ta rollen av Herr Arne och svara på frågor som vi andra hade till honom. Kul sätt att öva sig på att ställa frågor till texten, och spännande att lyssna till de svar som Herr Arne gav. Och en annan fick pröva att vara Elsalill.

Så – det jag lärde mig idag var att använda lappar som man byter med varandra i Chambers-samtal, och att ställa frågor till karaktärerna. Båda delarna sparar jag i bakhuvudet till lämpligt tillfälle. Men det roligaste var kanske att kolla in Katarinas entusiasm över boken och intresse för elevernas tankar. Genomtänkta metoder är bra men gott bemötande är en grundläggande förutsättning!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

25

sep

Grattis!

Ett stort grattis till Växjö kommun som fått priset Årets bibliotek för sin genomtänkta skolbiblioteksverksamhet!

Här har verkligen Stockholm något att lära!

Läs här och ni som känner politiker och beslutsfattare i kommunerna – skicka länken till dem!

Och extra glad är jag för att Eric Haraldsson och Rebecca Borg ser så lyckliga ut på bilden! De är mina absoluta favorit-distans-kollegor! Kunniga, hjälpsamma, påhittiga och allmänt underbara. Och dessutom har de vänligheten att berätta om sin verksamhet i wikin Ibiblioteket så alla vi andra kan hämta inspiration.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

24

sep

Läxhjälp och skolbibliotek

Nu igen!

En enkät om läxhjälpsverksamhet som skolan ska besvara.

Jag har fyllt i enkäter, pratat med folk från Skolverket och från Utbildningsdepartementet, svarat på frågor från media etcetera om läxhjälp.

Det finns minst sagt ett stort intresse för det där med läxhjälp.

Men en aspekt som sällan nämns är att

ett öppet bemannat skolbibliotek är läxhjälp.

Så – alla rektorer som brottas med krav på både det ena och det andra:

Anställ en bibliotekarie med tid att hålla biblioteket öppet och det grundläggande behovet av läxhjälp är tillfredsställt!

Och javisst, jag har skrivit om det här förut.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

tyvärr….

Min kollega litteraturpedagogen i f-6, Ulrika, kommer bara jobba 1 1/2 dag i veckan hos oss detta läsår. Skolledningen beslöt för ett halvår sedan att ta bort hennes tjänst, och nu är det alltså tyvärr så att det delvis blir verklighet. Pengar, pengar, pengar…. kunde önska att det var annat som styrde i skolans värld!

Så, nu kommer en period av omställningar. Vi har två bibliotek på skolan, ett för f-6 i den byggnad där de eleverna håller till, och ett för 7-9 i deras hus. Jag kommer alltså dela upp mina dagar mellan de båda biblioteken. Minskad pedagogisk verksamhet, sämre tillgänglighet, sämre service för elever och lärare…

Vi tycker ju båda två att vi hittills har haft fullt upp med bra verksamhet, men man får göra så gott man kan. En heltids bibliotekarie och 30% litteraturpedagog på drygt 400 elever är ju rätt okej om man jämför med andra skolor i Stockholms stad. Vi får prioritera verksamheten hårdare, i samråd med lärare och skolledning, och pröva oss fram.

Jag tycker i alla fall att det ska bli hemskt roligt att jobba mer med de yngre eleverna. Så….något positivt med det hela.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén