Visar inlägg med tagg:

31

maj

Glass

GLASS TILL ALLA NIOR SOM LÄMNAT IGEN ALLA BÖCKER!

Cilla Hjulstaskolan

25

maj

Skolbiblioteket och Facebook

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har jag en Facebooksida som heter Hjulstaskolans Infotek. Den riktar sig främst till skolans elever och mina avsikter med den är:

  • Ha ett ställe på nätet där jag lätt kan komma ut med information om länkar, boktips med mera till eleverna.
  • Skapa lite gemenskap, ett ställe på nätet där alla kan känna sig välkomna.
  • Sprida en god bild av skolan – en gnutta marknadsföring alltså.

Jag valde en Facebooksida i stället för en blogg därför att många elever ändå är på Facebook mycket. Jag tror att en blogg skulle kräva att eleverna mer aktivt söker upp den, än vad en Facebooksida gör. Och man behöver inte vara medlem där för att läsa sidan, jag vill inte påverka eleverna att skaffa Facebook-konton.

Jag tycker att Facebooksidan fungerar rätt bra på de sätt som jag avser. Elever frågar efter böcker jag tipsat om där, och de använder länkarna för sina skolarbeten. Däremot blir det tyvärr inte mycket till kommunikation med eleverna på sidan.

Cilla Hjulstaskolan

Harassment with a camera on Flickr/creativecommonsFoto: By christopherleonard 

Under vecka 18 kom en ung och entusiastisk lärare till skolbiblioteket och sa till mig;
– Mina åttor läser kommunikation på geografin. Vad säger du då?

– Kommunikation genom Internet?

– Ja, just det! Vad? Hur?
– Facebook, chat?
– Ja, och om kränkning på nätet?
– Facerape? 
– Absolut! och gärna något om källkritik?

Det blev inget moment om källkritik i den bemärkelsen att eleverna synar sina källor, men däremot mer om att syna dem de addar på Facebook.

Eleverna fick se några korta filmer om nätmobbning från Medierådet, sedan diskuterades det i både storgrupp och bikupor.
Eleverna berättade mer än gärna om Facebook, om facerape, kränkningar och integritetsfrågor. Föräldrar som nätvandrar? Nja, kanske, tyckte eleverna.Bara det inte är mina föräldrar, sa en elev.

Stundvis kände jag mig som en dinosaurie, när det flög några FB-uttryck i luften som lät helt obekanta i mina öron. Men vad gör det. Jag lärde mig väldigt mycket genom att lyssna på alla dessa talföra åttor, även om jag inte alltid delar deras åsikter i vissa integritetsfrågor .

Läraren och jag var helt utmattade men nöjda när vi stängde ner vår PowerPoint.  Igår gjorde vi det igen, och ett liknande scenario utspelade sig i klassrummet.  Eleverna var så engagerade, och berätta en massa om sina erfarenheter på Facebook och nätet. Så intressesant, men också lite skrämmande ibland.

Lotta Metcalfe, Adolf Fredrik Musikklasser

18

maj

Världens smartaste man

har sagt att domedagen kommer nu på lördag! Är det sant? En kompis till mig säger att hon har hört det på TV!

Det blir dagens mest konkreta arbete med källkritik när en flicka i sjuan ställer denna fråga. Vi googlar och kollar runt lite på nätet – en massa bloggar skriver om detta fenomen. Vi hittar även en artikel i GP som vi tittar lite noggrannare på.

Och jag inser snabbt att språkkunskaper inte bara är viktiga för förståelse utan även för källkritik.

Jag slänger en blick på artikeln, ögonen nuddar vid begrepp som ”en i raden av”, ”han hävdar” och ”han säger sig veta” och jag förstår direkt att artikelförfattaren är skeptisk till det han skriver om.

Men eleven ser inte de värderingar som finns i orden – och detta blir för mig ytterligare ett exempel på hur viktigt det är ha språket i fokus vad man än gör i skolan.

Cilla Hjulstaskolan

Ja, vi bibliotekarier gillar att det förutom om språk, texter och läsning, även står mycket i nya läroplanen om informationssökning och källkritik.

Först ett länktips för bibliotekarier som kanske inte hunnit läsa läroplanen med kursplanerna ordentligt än: Pernilla och Erika på en av grannbloggarna har spaltat upp texterna ur kursplanerna på ett mycket överskådligt sätt, klicka här.

Och här är ett länktips för lärare och rektorer som ännu inte hunnit skaffa sig en översikt över vad kursplanerna säger om informationssökning och källkritik: det är Kolla källans wiki som har en sida där de samlat citat om detta, klicka här.

När vi hade nätverksträff med skolbibliotekarierna i min stadsdel häromdagen så diskuterade vi arbetsplaner för skolbiblioteken. Vi talade om svårigheterna att prioritera vad man ska göra som bibliotekarie när tiden inte räcker till. Jag har förmånen att jobba heltid på en skola med drygt 300 elever, och då kan jag hinna rätt mycket – om än inte allt jag skulle vilja. Men många bibliotekarier har mindre tid på fler elever och då blir det hårda prioriteringar som egentligen borde göras av skolledning och kollegium. Vill man att biblioteket ska vara en lokal med medier som är tillgänglig för alla hela tiden? Ska bibliotekarien använda sina kunskaper om informationssökningens och källkritikens didaktik för att hjälpa lärarna med detta? Ska bibliotekarien ha lektioner med varje klass/halvklass regelbundet för att stödja läsutvecklingen? Hur är det med tillhandahållande av talböcker, utlån av läromedel, tillgång till böcker på alla modersmål etcetera?

En uppmaning till er rektorer: tänk på bibliotekarierna som på alla annan resurspersonal! Ta reda på vad vi kan och vill, och fundera över hur skolan kan använda detta på bästa sätt för att utvecklas i enlighet med intentionerna i nya läroplanen.

Cilla Hjulstaskolan

Varje år utser Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) en skola till Årets skolbibliotek. I höstas belönades Pauli gymnasium i Malmö – en skola där skolledning, lärare och skolbibliotekarier har byggt upp ett genomtänkt och kraftfullt samarbete kring elevernas informationskompetens, språkutveckling och kulturella intressen.

Förra veckan var Nationella Skolbiblioteksgruppen på Pauli gymnasium på ett mycket givande studiebesök. Vi fick träffa skolledning, bibliotekarier och flera lärare, och du som vill läsa mer om dagen kan titta här.

Det som gjorde mig allra gladast var mötet med Matz Nilsson, utbildningsdirektör för gymnasierna i Malmö stad. Såhär sa han om skolbibliotekariens roll i skolutvecklingen:

 Just så här önskar jag mig att fler skolledare i höga positioner resonerade.  Då skulle det bli fart på utvecklingen!

I vår brottas lärarlag runtom i landet med frågan hur de ska leva upp till de nya läroplanernas krav på undervisning i källkritik och informationskompetens. Rektorer undrar hur de ska klara den nya skollagens krav på tillgången till skolbibliotek – och nu har det börjat ryktas om att Skolinspektionen kommer att vilja se en pedagogisk skolbiblioteksfunktion, snarare än ett bokrum eller en datorpark.

Så vad är det Malmö stad har insett? Vad finns det att vinna på att tänka som dem?

Tipsa alla skolledare och rektorer du känner att lyssna till utbildningsdirektör Matz Nilsson med kollegor på Bok- och biblioteksmässan eller på Skolforum. Hälsa dem att det kommer att löna sig!

/Monika Staub Halling, Adolf Fredriks musikklasser

 

2

maj

Vem rider baklänges på en åsna

och andra frågor om böcker har våra elever svarat på i förra veckan. Vi hade den årliga Bokkunskapstävlingen en torsdag i närheten av Världsbokdagen. Hela klassen hjälps åt att svara på frågor om böcker och vinnande klass får ett fint pris.

Meningen med tävlingen är att de elever som läser mycket ska få positiv uppmärksamhet för det av kompisarna, att klasserna ska få en trevlig stund när de pratar om böcker och att göra eleverna nyfikna på olika böcker.

När jag gör tävlingen försöker jag få med frågor om olika sorters böcker så att många elever får vara stolta över sin läsning. Det brukar gå bra eftersom jag har god koll på vad eleverna läser, men valet av frågor skulle säkert inte funka så bra på någon annan skola.

Vill du titta på tävlingsfrågorna så hittar du dem här

Cilla, Hjulstaskolan

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén