Visar inlägg med tagg:

27

dec

En liten läsgrupp

fick jag förmånen att samtala med ett antal gånger före jul.

Det började med att LL-förlaget skickade mig fyra nya böcker och ville ha respons på hur de fungerade på skolan. Det var Olyckan, I samma båt, Grannen och Noors trädgård. Jag frågade läraren till en av förberedelsklasserna om jag kunde få låna några elever ett antal lektioner för att läsa och tycka till om böckerna. Det var okej – klassen är för tillfället ganska stor; de fem eleverna som varit längst tid i Sverige kom till mig och så kunde läraren ha några lektioner där hon kunde koncentrera sig på de andra eleverna. Mina lilla läsgrupp bestod då alltså av fem högstadielever med god skolbakgrund som varit i Sverige ca 1 år.

När jag förberedde lektionerna bestämde jag mig för att testa att använda en matris, där eleverna kunde skriva under läsningens gång. Jag är ju ingen rutinerad lärare så jag fick pröva mig fram lite, men matrisen funkade ganska bra. Ibland skrev vi tillsammans på en whiteboard så att eleverna kunde använda vissa ord och formuleringar i sina egna anteckningar.

Böckerna är ganska korta, så på en lektion (45-60 minuter) hann vi läsa och prata lite om en bok. Men det krävdes en lektion till för att hinna skriva sammanfattning och diskutera boken ordentligt.

Vi hann läsa tre böcker före jul och jobba färdigt med två av dem. Då gjorde eleverna även boktipsfilmer om  böckerna. Kolla gärna här och här!

Och ja – eleverna tyckte om böckerna, och jag tyckte att det blev bra diskussioner.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

7

dec

Internet är stort

och ganska svårt att ta sig fram i.

Det har varit jättebra att kunna använda sig av Länkskafferiet. Jag har tidigare gett exempel på hur vi använt det med elever, och Länkskafferiet har också varit en bra resurs för lärare som vill hitta material för sin undervisning.

Jag tycker att det är ett självklart uppdrag på nationell nivå – att sammanställa länkar till webbplatser av god kvalitet som passar för våra skolelever på alla nivåer. Inte kan varenda skolbibliotekarie sitta och göra sådant på varje skola!

Tidigare betalades detta genom att Skolverket hade ett uppdrag runt IT i skolan – ungefär en heltidstjänst togs i anspråk för att hålla Länkskafferiet uppdaterat och fint.

Men Skolverket har inte längre ett sådant uppdrag och Länkskafferiet sköts nu rent ideellt av tidigare redaktören Alma Taawo. Det kan ju inte fungera i längden! Hon hinner inte med att leta efter nya bra länkar och Länkskafferiet riskerar att sakta dö.

Så himla synd! Det finns ju där, har utmärkta funktioner och borde fortsätta utvecklas! Om ni tittar på de olika möjligheterna att söka i Länkskafferiet så ser ni att det är mycket mer gediget byggt än en enkel samling av länkar.

Någon instans i Sverige borde kunna ta initiativ till att rädda denna utmärkta resurs! Skolverket? Sveriges kommuner och landsting? Kungliga biblioteket? Kanske någon annan som jag inte kommer på just nu?

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

Edward Jensinger bloggade igår om vad han anser vara en lägsta nivå på lärares yrkeskompetens. Han menar att det är bra med stjärnor som driver, hittar på nyheter och är föregångare men att det är mycket viktigt att alla håller en hyfsad lägstanivå.

Det fick mig att ställa frågan vad som är en lägstanivå för oss som jobbar i skolbiblioteken? Vilka krav bör en rektor kunna ställa på oss? Frågorna ställde jag på twitter och jag fick en del svar.

Många talade förstås om litteraturkunskaper, förmågan att inspirera till läsning, hjälpa eleverna vid bokval och att leda boksamtal.

Edward skrev att allt fler rektorer förstår vikten av skolbibliotekarier i och med att skolan digitaliseras. Utan att bibliotekarier jobbar med elevernas informationskompetens är ”digitalisering en riskfaktor”. Även andra talade om undervisning i informationssökning och källkritik.

Flera påpekade också att bibliotekariekompetensen behövs för att organisera och tillhandahålla olika digitala resurser. Att organisera miljöer där lärresurser skapade lokalt är åtkomliga tillsammans med databaser och information av annat slag som skolan vill att eleverna ska använda.

Även frågan om skolbibliotekariernas betydelse för elever med särskilda behov kom upp i samtalet på twitter. Ett välutvecklat samarbete mellan specialpedagoger och skolbibliotekarier nämndes som en framgångsfaktor.

Edward Jensinger, som mycket framgångsrikt stöttat utvecklingen av biblioteket på Pauliskolan i Malmö, säger att han också förväntar sig pedagogisk kompetens och social kompetens av sina bibliotekarier.

Anledningen till att jag ställde frågan, om vad som är en lägstanivå på en skolbibliotekarie, var bland annat att jag många gånger upplevt att rektorer och lärare haft väldigt låga förväntningar på bibliotekarierna. Och jag tror att dessa låga förväntningar är en del av förklaringen till att rektorer väljer att inte prioritera skolbiblioteksverksamheten. Man förstår inte vilka krav man ska ställa vid en rekrytering, inte hur man ska främja en utveckling av verksamheten och man har förmodligen en väldigt begränsad bild av vad som kan hända i ett skolbibliotek överhuvudtaget.

Vill du läsa mer?

Edward Jensingers gamla blogg kan man läsa mer om hans syn på skolbiblioteken. Klicka på de olika inläggen i vänsterkanten.

Pedagog Malmö har också många fina blogginlägg om skolbiblioteksverksamheten.

Rebecca Borg och Eric Haraldsson i Växjö har denna webbplats som ger en mycket god bild av vad biblioteksverksamhet i grundskolan kan vara.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

18

nov

Twitterkontot Vår skola @var_skola

är ett stafettkonto. Olika personer som jobbar i skolan twittrar en vecka i taget och beskriver sitt jobb. Här kan du läsa mer.

Denna vecka är det min tur och jag tänker att det kommer bli en vecka där frågan ”Vad gör de i biblioteket?” kommer besvaras mycket mer noggrant än vad det blir här på bloggen.

Den som inte har ett eget twitterkonto kan kika här och kolla vad som händer under veckan.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Idag var jag med på Nationellt centrum för svenska som andraspråks nätverksträff för bibliotekarier och lärare om läsförståelse. Det var en repris av en träff i våras, och även denna gång hade jag en liten punkt. Min powerpoint finns här.

Här är en sammanställning av tweets från dagen.

I min presentation nämnde jag lite kort PLT och det skapade en viss nyfikenhet så en av gruppdiskussionerna efteråt kom att handla om det. Medan vi samtalade om PLT kom andra bra saker fram – förstås!

Lärare på SFI talade om att de i vissa lägen kan få lite extraresurser till elever som inte riktigt lyckas i undervisningen. Kanske skulle de kunna få testa någon variant på Personlig LäsTränare? Vi diskuterade om man kan ha en mindre grupp med elever som tillsammans med lärare/bibliotekarie har någon sorts gruppcoachning? Eleverna kan läsa helt olika böcker men berätta om dem i gruppen, utbyta läserfarenheter och peppa varandra?

En bibliotekarie (jag och namn…) berättade om hur hon brukar introducera några olika boktitlar, eleverna läser gruppvis samma bok och sedan berättar de för medlemmar ur andra grupper om den bok de läst. Elever som till viss del väljer vilken bok de läser, kan diskutera läsningen med kompisar och stöd av bibliotekarie/lärare, förbereda redovisning tillsammans i gruppen, berätta om boken för elever som inte läst den och få boktips av andra elever. Lite av hem- och expertgrupper alltså. Det låter väl jättebra!

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

 

är Skolbiblistans boktipswiki.

Där har vi skolbibliotekarier i flera år gjort listor av de tips vi fått av varann via Skolbiblistan.

På skolbiblistan ställer någon en fråga, ganska ofta kommer frågan ursprungligen från en lärare, och bums svarar ett antal kunniga och tjänstvilliga skolbibliotekarier runt om i landet. Det kan förstås gälla allt möjligt, men ofta är det just boktips och då hamnar svaren så småningom i boktipswikin.

Kanske kan en mejlinglista låta lite gammaldags i dessa twitter/facebook/google/alltsomjaginteensvetvaddetär – tider?

Den funkar faktiskt utmärkt! Och sådant som är bra ska man fortsätta med.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Hoppas att ni vill hjälpa oss att bygga studiehandledning.wikispaces.com !

Jag och Rebecca Borg från Växjö har satt igång wikin – men vi är helt beroende av er som kan fler språk.

Vi vill samla länkar till ställen på nätet där våra elever på sina modersmål kan få lära sig om sådant som de ska studera på svenska i skolan. Här har jag skrivit mer om wikin.

Det står på förstasidan hur man gör för att lägga in länkar i wikin. Men det går också bra att mejla på adressen som står där, eller kontakta mig på twitter @cilladalen. Vi fyller också gärna på med fler språk – säg bara till!

Tack på förhand!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

var titeln på den fortbildning som jag fick del av i måndags och tisdags. Alla skolor inom Handledning för lärande var samlade i Stockholm; lärarna hade ämnesfortbildningar och vi andra fick en introduktion i coachning.

Coachning – vad har det med bibliotekariejobbet att göra?

Ja, det är ju mitt i prick för PLT-projektet!

Men man har ju också ofta samtal med elever om lite allt möjligt – om pluggande, läxor, livet… och då är en del av tankarna bakom coachning användbara.

Det jag tar med mig från utbildningen är framför allt:

Förhållningssättet att alla människor är kompetenta att ta ansvar för sig själva.

Att vi kan ha olika saker som gör oss motiverade – vi går igång på olika grejer.

Gott lyssnande i detta sammanhang innebär att utesluta egna värderingar och bedömningar, inte tänka ut svar, iaktta kroppspråk och även fundera över vad som INTE sägs.

Man ska försöka ställa kraftfulla frågor – sådana som väcker nya tankar och för framåt. De ska vara öppna och inte ledande. Man ska vara nyfiken!

Och viktigt – lyssna mer och prata mindre själv!

Läs mer på Tränarbloggen.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

24

okt

PLT – det rullar på

Här skrev jag förut om att Katarina och jag testar att vara Personliga LäsTränare för elever som vill utveckla sin läsning.

Och det rullar faktiskt på. Det innebär att en del av mitt arbete kan man läsa om på Tränarbloggen på Läsmuskler i stället för här.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

19

okt

Elever med annat modersmål har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. En lärare som talar samma språk som eleven stöttar kunskapsutvecklingen i olika ämnen genom att använda modersmålet. Man kan nog alltid önska mer utav det här, behoven är stora!

När eleverna inte har tillgång till den professionella hjälp som en språkkunnig lärare innebär – kan de ändå ta hjälp av modersmålet i kunskapsinhämtningen? Ja, det måste ju finnas mycket på internet att hämta. Men det år svårt för mig att hjälpa eleverna att söka information när jag inte kan språken.

Detta gjorde att jag och några andra för cirka ett halvår sedan började diskutera att samla lärresurser på olika språk på ett sätt som gör att de blir möjliga att hitta för oss i svensk skola.

Det handlar alltså om länkar till platser på internet där det finns information på olika språk om sådant vi undervisar om i svensk skola. En arabiskspråkig elev som läser om negativa tal i matematiken eller allemansrätten i idrott och hälsa har säkert stöd av att få tillgång till texter om detta på arabiska också.

Efter att ha fått positiv respons från olika håll på tanken att samla sådana här resurser så satte jag igång att göra en wiki. Jag har fått proffsig hjälp av skolbibliotekarien Rebecca Borg från Växjö, så wikin ser nu riktigt fin ut.

KOLLA HÄR!

Tanken med att använda en wiki är att vi måste få hjälp! I wikin finns nu ett fåtal länkar till sådant som vi har klarat av att hitta själva.

Nu efterlyser vi tips på användbara lärresurser på olika språk!

Vi hoppas också på att få draghjälp av den spännande fortbildningssatsningen Digiskol som drar igång snart.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén