3

nov

Ett coachande förhållningssätt

var titeln på den fortbildning som jag fick del av i måndags och tisdags. Alla skolor inom Handledning för lärande var samlade i Stockholm; lärarna hade ämnesfortbildningar och vi andra fick en introduktion i coachning.

Coachning – vad har det med bibliotekariejobbet att göra?

Ja, det är ju mitt i prick för PLT-projektet!

Men man har ju också ofta samtal med elever om lite allt möjligt – om pluggande, läxor, livet… och då är en del av tankarna bakom coachning användbara.

Det jag tar med mig från utbildningen är framför allt:

Förhållningssättet att alla människor är kompetenta att ta ansvar för sig själva.

Att vi kan ha olika saker som gör oss motiverade – vi går igång på olika grejer.

Gott lyssnande i detta sammanhang innebär att utesluta egna värderingar och bedömningar, inte tänka ut svar, iaktta kroppspråk och även fundera över vad som INTE sägs.

Man ska försöka ställa kraftfulla frågor – sådana som väcker nya tankar och för framåt. De ska vara öppna och inte ledande. Man ska vara nyfiken!

Och viktigt – lyssna mer och prata mindre själv!

Läs mer på Tränarbloggen.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

1 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén