Visar inlägg med tagg:

3

nov

var titeln på den fortbildning som jag fick del av i måndags och tisdags. Alla skolor inom Handledning för lärande var samlade i Stockholm; lärarna hade ämnesfortbildningar och vi andra fick en introduktion i coachning.

Coachning – vad har det med bibliotekariejobbet att göra?

Ja, det är ju mitt i prick för PLT-projektet!

Men man har ju också ofta samtal med elever om lite allt möjligt – om pluggande, läxor, livet… och då är en del av tankarna bakom coachning användbara.

Det jag tar med mig från utbildningen är framför allt:

Förhållningssättet att alla människor är kompetenta att ta ansvar för sig själva.

Att vi kan ha olika saker som gör oss motiverade – vi går igång på olika grejer.

Gott lyssnande i detta sammanhang innebär att utesluta egna värderingar och bedömningar, inte tänka ut svar, iaktta kroppspråk och även fundera över vad som INTE sägs.

Man ska försöka ställa kraftfulla frågor – sådana som väcker nya tankar och för framåt. De ska vara öppna och inte ledande. Man ska vara nyfiken!

Och viktigt – lyssna mer och prata mindre själv!

Läs mer på Tränarbloggen.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

Ja, jag har varit ledig länge, men det har varit duktiga städare i biblioteket och golvet glänser. Tack för det!

Här berättar några kollegor i Ekerö kommun om sitt arbete, till exempel vad de gör på somrarna. Det är en läsvärd blogg, som nu har satt igång igen efter att ha vilat ett läsår. I Ekerö kommun har det hänt mycket fint inom skolbiblioteksområdet, så läs den!

Jag har jobbat denna vecka i biblioteket och inte gjort det jag tänkt. Bibliotekskatalogen har försvunnit i samband med att våra datorer bytts ut, så diverse administrativa saker har inte blivit gjorda.

I stället har jag försökt få kontakt med bibliotekarier på de skolor som är med i Skolverkets satsning Handledning för lärande. Nästa vecka är det en uppstartskonferens för projektet, och det är en fin chans för oss bibliotekarier att utöka våra kontaktnät och dela tankar med bibliotekarier på liknande skolor. Jag berättar mer om detta så småningom.

Jag har använt lite tid till att förbereda några lektioner som jag vet att jag kommer ha under hösten. Jag ska ge de nya sjuorna någon sorts baskurs i datoranvänding. Det kan vara lite klurigt eftersom kunskaperna brukar vara väldigt olika. Det jag gjort denna vecka är att fixa extrauppgifter, så att de elever som snabbt klarar av det jag planerat inte blir sysslolösa.

Jag har också varit i kontakt med Elisabeth Söder på Medioteket angående ett större projekt om Strindbergs novell Ett halvt ark papper. Medioteket har en massa spännande på gång om Strindberg, och novellen har översatts till olika språk i samarbete med Språkcentrum. Nu ska vi försöka ordna så att en av våra duktiga somalisktalande elever ska läsa in den på somaliska – novellen ska nämligen också finnas att lyssna till på de olika språken.

Ja, och så har jag försökt känna in mig i en skola som förändras och utvecklas. Vi har ny skolledning, skolan har bytt namn, det flyttas runt och målas om och fixas… Det ska bli en spännande höst!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén