Visar inlägg med tagg:

28

okt

Skolforum nästa vecka

innehåller en massa spännande saker!

Här är ett lite tips för er som är intresserade av skolbibliotek:

Nationella skolbiblioteksgruppen och Svensk biblioteksförening ordnar ett seminarium om vad ett skolbibliotek kan vara och hur man skapar en ändamålsenlig och bra verksamhet som lever upp till lagstiftningens krav. Seminariet riktar sig framför allt till skolledare och andra med ansvar för skolans organisation, och det äger rum 0nsdag 2/11 klockan 12-14 i Loungen, monter C23:19 i C-hallen.

Program

12.00 – 12.20 Camilla Batal från Centrum för lättläst redovisar en enkät riktad till skolledare om skolbibliotek och elever med lässvårigheter

12.20 – 12.40 Kjell Ahlgren, Undervisningsråd vid Statens Skolinspektion

12.45 – 13.30 Matz Nilsson, skoldirektör Malmö stad och Edward Jensinger, rektor vid Pauli gymnasium berättar om satsningen på skolbibliotek i Malmö stad och bl.a. Pauli gymnasium som erhöll utmärkelsen Årets skolbibliotek 2010.

Kerstin Fors, områdesrektor, berättar om hur hon startat och utvecklat skolbibliotek i Norra Fäladens skolområde i Lund.

13.30 – 14.00 Tillfälle att ställa frågor till Matz Nilsson, Edward Jensinger, Kerstin Fors samt Kjell Ahlgren, Skolinspektionen.

Skolbiblioteksföreningarna har en monter C12:48 dit ni gärna får komma och diskutera skolbibliotek. Vid några tillfällen kommer speciella gäster till montern:

Måndag 31/10

Kl.11.00 Nätverket för informationskompetens

Lisa Roos, skolbibliotekarie på Rosendalsgymnasiet i Uppsala & Hanna Johansson, skolbibliotekarie på Enskilda gymnasiet i Stockholm berättar om NIK.

Kl. 14.00 Årets skolbibliotek 2011

Norra Fäladens skolområde i Lund. Skolbibliotekarierna Klara Önnerfält och Lotta Davidsson- Bask finns på plats i montern.

Tisdag 1/11

Kl. 10.00 Ulrika Jonsson, E-mentor med fokus på IKT och specialpedagogik vid Skoldatateket, Pedagogiskt centurm i Södertälje

Kl. 13.00 Catrin Eriksson, Skolbibliotekschef i Linköping. Sedan 2007 pågår i Linköping ett stort utvecklingsarbete för att bygga upp skolbiblioteks- verksamheten med fokus- bibliotek.

Onsdag 2/11

Kl. 10.00 Per Falk, IKT-pedagog och gymnasie- lärare på Nacka gymnasium. Under ett läsår fick hans elever adoptera och bevaka en artikel på Wikipedia. Det är bara ett exempel på alla de innovativa projekt Per driver och i våras fick han Nackas innovationspris.

Flera intressanta personer kommer att dyka upp i montern under mässdagarna bl a Ann-Marie Körling , välkänd bloggare, pedagog och författare. Kolla i montern efter aktuella uppgifter.

Välkomna!

Cilla Dalén Hjulsta skolor

25

okt

Ett och ett halvt tusen

olika barn- och ungdomsböcker ges ut i Sverige varje år. Jag vill förstås att eleverna på min skola ska få ta del av de böcker som kan ge dem mest läsglädje. Hur ska jag hitta dem – jag kan ju inte läsa alla?

Jag har tidigare berättat att jag följer ett antal bloggar för att få boktips. Tidningar och facktidskrifter ger en del, men det är inte alltid recensenternas smak överensstämmer med mina elevers. Bokförlagens egen reklam och information tar jag också del av, speciellt de förlag som har en mindre utgivning som särskilt passar läsovana elever (Argasso, Nypon, LL-förlaget). Och vänner, släktingar och kollegor ger ibland utmärkta förslag.

Eleverna på skolan ger ganska ofta förslag på vad jag ska köpa in, och då gör jag nästan alltid det. Bäst är när eleven verkligen har läst en bok, näst bäst när eleven har hört av kompisar eller syskon att den är bra. Ofta köper jag in även de böcker ungdomarna är sugna på att läsa, men det är lite mer av en chansning. Just nu har vi tre böcker som hör ihop med en TV-serie, Pretty little liars, och jag hoppas att de som tyckt om serien och velat ha böckerna även kommer gilla att läsa dem. Elevbibliotekarierna har just nu varsitt exemplar av Barnbokskatalogen så de kan kolla av nyutgivning och önska titlar till biblioteket.

Idag har jag varit på Mediotekets bokpresentation Höstens nya böcker, där Ingalill och Clarissa berättade om en hög med nya böcker. Mediotekets bokpresentation är bra för bibliotekarierna är vana vid att tänka runt hur böckerna kan fungera för barnen och ungdomarna i skolan. De väljer böcker som de tycker har litterär kvalitet och intressant innehåll, och som de tror att ungdomarna kommer att uppskatta.

Och jo, jag läser många böcker själv också. Det brukar bli drygt hundra ungdomsböcker om året – men alla de är inte nya, jag försöker läsa in mig även på en del av det som redan fanns i biblioteket när jag började på skolan.

Cilla Dalén, Hjulsta skolor

20

okt

om det jag läser är intressant för andra människor att ta del av. Det vill man gärna att eleverna ska få uppleva.

Samtal tillsammans i klassen om det man läser är jätteviktigt – för förståelse och läsutveckling, men också för att eleverna ska bli stärkta i rollen som kompetenta läsare.

Vi har denna termin dessutom två samarbeten utanför skolan som ger eleverna fler möjligheter att agera läsare med intressanta åsikter.

Det ena är att vi har en återkommande spalt i lokaltidningen Norra sidan där våra elever lämnar boktips. Här skriver elever från vårt högstadium, och även från f-6-delen av vår skola med hjälp av min kollega Ulrika.

Det andra är att vi tillsammans med Valstaskolan i Märsta, Adolf Fredriks musikklasser och en skola i Borås har fått möjlighet att blogga hos Brombergs förlag. Förlaget önskade samarbete med några skolor för att diskutera boken Älskar-hatar av Jenny Downham. Samtalet på bloggen har just börjat komma igång, och det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig. Hos oss är det två åttondeklasser, med läraren Sanna, som läser denna nyutgivna bok.

Cilla Dalén Hjulsta skolor

15

okt

och hur ska man förhålla sig till dem i skolan?

Hanna Johansson från Enskilda gymnasiet höll en mycket intressant föreläsning igår på Skolbibliotek 2011. Hanna har gjort de sidor på Kolla källan som handlar om sociala medier och hon berättade om de resurser man kan finna där.

På webbplatsen finns information om bloggar, Facebook, Twitter och YouTube och förutom förklaringar av hur de sociala medierna fungerar och används, så finns det gott om tips på hur man kan diskutera medierna på ett källkritiskt sätt tillsammans med elever. Därifrån finns också länkar till Kolla källans wiki med ännu mer material.

Det som jag fastnade mest för i Hannas föreläsning var de förslag hon hade på vilka frågor man kan ställa till olika sociala medier. Till exempel föreslår hon att man i samband med bloggar diskuterar vilken typ av blogg det är (privat, företag, speciellt ämne, skämtblogg etcetera), hur tilltalet är (personligt, professionellt, känsloladdat, skämtsamt etcetera), vad man får veta om bloggaren, vilka som kommenterar bloggen och hur bilder används i bloggen.

Presentationen från föreläsningen finns här och jag tror att man kan ha stor nytta av den även utan att lyssna till Hannas förklaringar.

Cilla Dalén, Hjulsta skolor

för skolbiblioteken. Det är något som påtalades flera gånger under den skolbibliotekskonferens som pågått i Stockholm 13-14 oktober. När bibliotekarierna från prisbelönta Pauli gymnasium berättade om sitt arbete, så poängterade de att skolledarens höga förväntningar hjälper dem att utvecklas. Deras rektor, Edward Jensinger, sa själv att han bland annat ser det som sin uppgift att kommunicera till lärarna att samarbete med biblioteket är viktigt.

Sofia Malmberg, som snart ska börja blogga här, från Adolf Fredriks musikklasser påpekade också att ett tydligt uppdrag från skolledningen ger legitimitet åt det man vill göra.

Cecilia Bengtsson, tidigare skolbibliotekssamordnare på Ekerö, berättade om hur skolbibliotekssamordnare och ibland bibliotekschef har samtal någon gång om året med rektorn och skolbibliotekarien då man diskuterar skolbiblioteksverksamheten på den enskilda skolan.

På konferensen nämndes också att det kan vara problematiskt om skolbibliotekarierna inte har rektorer som chefer. Skolbibliotekets verksamhet är ju en del av det pedagogiska arbetet och som bibliotekarie behöver man få diskutera sin verksamhet med den som är pedagogiskt ansvarig.

Vi bibliotekarier blev förstås förtjusta när Edward Jensinger sa att han inte förstod hur man kan vara rektor om man inte intresserar sig för skolbiblioteket.

Cilla Dalén, Hjulsta skolor

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén