15

okt

Hur funkar sociala medier

och hur ska man förhålla sig till dem i skolan?

Hanna Johansson från Enskilda gymnasiet höll en mycket intressant föreläsning igår på Skolbibliotek 2011. Hanna har gjort de sidor på Kolla källan som handlar om sociala medier och hon berättade om de resurser man kan finna där.

På webbplatsen finns information om bloggar, Facebook, Twitter och YouTube och förutom förklaringar av hur de sociala medierna fungerar och används, så finns det gott om tips på hur man kan diskutera medierna på ett källkritiskt sätt tillsammans med elever. Därifrån finns också länkar till Kolla källans wiki med ännu mer material.

Det som jag fastnade mest för i Hannas föreläsning var de förslag hon hade på vilka frågor man kan ställa till olika sociala medier. Till exempel föreslår hon att man i samband med bloggar diskuterar vilken typ av blogg det är (privat, företag, speciellt ämne, skämtblogg etcetera), hur tilltalet är (personligt, professionellt, känsloladdat, skämtsamt etcetera), vad man får veta om bloggaren, vilka som kommenterar bloggen och hur bilder används i bloggen.

Presentationen från föreläsningen finns här och jag tror att man kan ha stor nytta av den även utan att lyssna till Hannas förklaringar.

Cilla Dalén, Hjulsta skolor

2 kommentarer

Hanna Johansson

Hanna Johansson

Tack för trevligt inlägg! Och för att du pushar för materialet! :-)

Toura Hägnesten

Toura Hägnesten

Ja, presentationen är definitivt användbar. Så mycket det finns - hur ska man hinna?!

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén