14

nov

Bibliotekarier, lärare och läsförståelse

Idag var jag med på Nationellt centrum för svenska som andraspråks nätverksträff för bibliotekarier och lärare om läsförståelse. Det var en repris av en träff i våras, och även denna gång hade jag en liten punkt. Min powerpoint finns här.

Här är en sammanställning av tweets från dagen.

I min presentation nämnde jag lite kort PLT och det skapade en viss nyfikenhet så en av gruppdiskussionerna efteråt kom att handla om det. Medan vi samtalade om PLT kom andra bra saker fram – förstås!

Lärare på SFI talade om att de i vissa lägen kan få lite extraresurser till elever som inte riktigt lyckas i undervisningen. Kanske skulle de kunna få testa någon variant på Personlig LäsTränare? Vi diskuterade om man kan ha en mindre grupp med elever som tillsammans med lärare/bibliotekarie har någon sorts gruppcoachning? Eleverna kan läsa helt olika böcker men berätta om dem i gruppen, utbyta läserfarenheter och peppa varandra?

En bibliotekarie (jag och namn…) berättade om hur hon brukar introducera några olika boktitlar, eleverna läser gruppvis samma bok och sedan berättar de för medlemmar ur andra grupper om den bok de läst. Elever som till viss del väljer vilken bok de läser, kan diskutera läsningen med kompisar och stöd av bibliotekarie/lärare, förbereda redovisning tillsammans i gruppen, berätta om boken för elever som inte läst den och få boktips av andra elever. Lite av hem- och expertgrupper alltså. Det låter väl jättebra!

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

 

2 kommentarer

Fler tränande elever? | Läsmuskler

Fler tränande elever? | Läsmuskler

[...] I går höll jag en liten presentation som handlade om ifall man kan jobba med läsförståelse, inte endast lässtimulans, på skolbiblioteket. Det kan man förstås – även om jag inte gjort det så mycket tidigare på mitt högstadiebibliotek. I alla fall nämnde jag, lite fnissigt kanske, det här arbetet med PLT. De som lyssnade var lärare och bibliotekarier som jobbar mycket med elever med andra modersmål. Flera blev nyfikna på vårt PLT-arbete och en av gruppdiskussionerna efteråt kom att handla om det. [...]

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén