19

okt

En wiki som extra studiehandledning?

Elever med annat modersmål har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. En lärare som talar samma språk som eleven stöttar kunskapsutvecklingen i olika ämnen genom att använda modersmålet. Man kan nog alltid önska mer utav det här, behoven är stora!

När eleverna inte har tillgång till den professionella hjälp som en språkkunnig lärare innebär – kan de ändå ta hjälp av modersmålet i kunskapsinhämtningen? Ja, det måste ju finnas mycket på internet att hämta. Men det år svårt för mig att hjälpa eleverna att söka information när jag inte kan språken.

Detta gjorde att jag och några andra för cirka ett halvår sedan började diskutera att samla lärresurser på olika språk på ett sätt som gör att de blir möjliga att hitta för oss i svensk skola.

Det handlar alltså om länkar till platser på internet där det finns information på olika språk om sådant vi undervisar om i svensk skola. En arabiskspråkig elev som läser om negativa tal i matematiken eller allemansrätten i idrott och hälsa har säkert stöd av att få tillgång till texter om detta på arabiska också.

Efter att ha fått positiv respons från olika håll på tanken att samla sådana här resurser så satte jag igång att göra en wiki. Jag har fått proffsig hjälp av skolbibliotekarien Rebecca Borg från Växjö, så wikin ser nu riktigt fin ut.

KOLLA HÄR!

Tanken med att använda en wiki är att vi måste få hjälp! I wikin finns nu ett fåtal länkar till sådant som vi har klarat av att hitta själva.

Nu efterlyser vi tips på användbara lärresurser på olika språk!

Vi hoppas också på att få draghjälp av den spännande fortbildningssatsningen Digiskol som drar igång snart.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

4 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén