25

sep

Grattis!

Ett stort grattis till Växjö kommun som fått priset Årets bibliotek för sin genomtänkta skolbiblioteksverksamhet!

Här har verkligen Stockholm något att lära!

Läs här och ni som känner politiker och beslutsfattare i kommunerna – skicka länken till dem!

Och extra glad är jag för att Eric Haraldsson och Rebecca Borg ser så lyckliga ut på bilden! De är mina absoluta favorit-distans-kollegor! Kunniga, hjälpsamma, påhittiga och allmänt underbara. Och dessutom har de vänligheten att berätta om sin verksamhet i wikin Ibiblioteket så alla vi andra kan hämta inspiration.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

1 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén