Visar inlägg med tagg:

24

sep

Läxhjälp och skolbibliotek

Nu igen!

En enkät om läxhjälpsverksamhet som skolan ska besvara.

Jag har fyllt i enkäter, pratat med folk från Skolverket och från Utbildningsdepartementet, svarat på frågor från media etcetera om läxhjälp.

Det finns minst sagt ett stort intresse för det där med läxhjälp.

Men en aspekt som sällan nämns är att

ett öppet bemannat skolbibliotek är läxhjälp.

Så – alla rektorer som brottas med krav på både det ena och det andra:

Anställ en bibliotekarie med tid att hålla biblioteket öppet och det grundläggande behovet av läxhjälp är tillfredsställt!

Och javisst, jag har skrivit om det här förut.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

24

maj

är det roligt att berätta om det – speciellt om det gick bra!

Men vad är det som vi gör i biblioteken men som inte är så spännande. Sådant där vardagsarbete som man inte kan eller vill välja bort? Och är det kanske egentligen det som är det viktigaste?

Jag tänker skriva några inlägg om vad jag gör, fastän det inte är ett dugg märkvärdigt eller nydanande. Eftersom det fortfarande finns skolor utan ordentliga bemannade skolbibliotek, så finns det förmodligen också rektorer som tycker att de här sakerna är alldeles onödiga, men jag tycker att de har ett värde.

Jag börjar med att berätta att jag ägnar en hel del tid åt att hålla vårt skolbibliotek öppet!

När det är öppet i biblioteket är det ofta elever där och arbetar. De använder möjligheten att plugga tillsammans med kompisar, de behöver använda datorerna och de vill ofta ha hjälp av mig. Ibland pluggar de till prov eller läxförhör men oftast jobbar de helt enkelt vidare med det de håller på med på lektionerna. Det här med läxhjälp är ju kontroversiellt men våra elever behöver möjligheten att studera någon annanstans än hemma!

På rasterna och eventuella håltimmar är det alltid några som väljer att sitta i biblioteket bara för att koppla av. De kanske läser lite i tidningar, bläddrar i böcker, pratar med mig och med kompisar eller halvsover en stund i en soffa. I biblioteket är det för det mesta rätt lugnt och det tycker en del är skönt.

Ibland skickar lärarna elever till biblioteket på lektioner för att de ska låna någon bok eller sitta och jobba ett tag. Eller för att jag ska hjälpa till med trasslande inloggningar i nätverket.

När jag inte har något annat inbokat och biblioteket är öppet men inga elever är där ägnar jag mig åt diverse praktiska göromål. Det måste vara sådant som går att avbryta om det kommer någon som behöver min hjälp. Det kan handla om att pyssla med böckerna, jobba med hemsidan, förbereda lektioner etcetera.

När biblioteket är stängt blir ofta eleverna rätt besvikna och ibland arga. Jag försöker övertyga dem om att de ska kolla in bibliotekets öppettider och planera sin tid i stället för att bli frustrerade när de står där framför en stängd dörr, men högstadieåldern är nog inte den tid då man är som bäst på det där med framförhållning.

Men jag har även inbokade lektioner, jag har raster emellanåt och jag har möten tillsammans med lärarna. Så även med en heltids bibliotekarie på knappt trehundra högstadieelever så är det tyvärr inte öppet jämt.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

16

dec

Om man är trångbodd

och har många syskon, en dator att dela på, kanske utan officepaketet, och föräldrar som varken har svenska språket eller studietradition

då behövs möjligheten att plugga någonstans.

Läxhjälp är kontroversiellt och även läxor.

Men även med en utopiskt perfekt undervisning så kommer vi att ha elever som vill fortsätta studera när skoldagen tar slut. Somliga kan göra det hemma – ta hem kompisar, sitta med sina laptops i soffan i vardagsrummet och fråga mamma om hjälp.

Andra kan inte det. Och då behövs till exempel ett skolbibliotek med så hög bemanning att det kan vara öppet såväl på elevernas raster och håltimmar som på eftermiddagar och kanske kvällar.

Och eftersom den där utopiskt perfekta undervisningen ännu inte finns, så är behoven mycket stora. Här har jag tidigare skrivit om vad vi erbjuder på min skola. Vi har enormt tryck från elever på att få ännu mer stöd.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

5

sep

Läxor och läxhjälp

har diskuterats flitigt senaste dagarna efter regeringens förslag om att låta RUT-avdraget gälla även för läxhjälp till gymnasister. Orättvist – många familjer kommer i alla fall inte ha råd att utnyttja det, och dumt – det vore bättre att lägga pengarna på skolan direkt, är vettig kritik mot förslaget tycker jag.

Det har också diskuterats om det kanske är onödigt med läxhjälp eftersom man inte bör ha läxor överhuvudtaget. Och jag vet inte riktigt hur jag tänker om det…

Jag har tidigare skrivit lite kort om den fantastiska hjälp som våra elever får från Stiftelsen Läxhjälpen. Eleverna får intensivt stöd av högskolestudenter med studierna, och högskolestudenterna jobbar också medvetet med att vara goda förebilder och visa på de möjligheter framtida studier kan ge. Här tillför Stiftelsen Läxhjälpen definitivt något som vi i skolan har svårt att ge själva.

Flera eftermiddagar är också vårt bibliotek öppet för elever som vill studera. Då är jag eller min kollega Naibe där, och eleverna kan komma och gå lite som de vill. Är det någon kvalitet i det?

Ja, ofta tycker jag det.

Vi har elever som behöver använda våra datorer för skrivuppgifter. Det är nog skönt att få sitta i lugn och ro och formulera sig, klistra in bilder och få lite hjälp när det är något i datorn man inte behärskar.

Vi har elever som sitter i små grupper och hjälper varandra med mindre uppgifter, kanske i SO eller NO. Det utvecklar deras tänkande när de diskuterar med varandra, tolkar lärarnas frågor och argumenterar för vilka svar de ska ge.

Vi har elever som inte har hängt med på lektionerna och får lite stöd av oss. Förra året var det en elev som alltid kom till biblioteket när Naibe jobbade för att få hjälp med matematiken. Givetvis är mattelärarna de bästa på att undervisa i matematik, men ibland är det bra med fler förklaringar.

Men det finns också tillfällen när jag tycker att läxhjälpen i mitt bibliotek inte funkar bra.

Ibland klarar jag inte av att hjälpa till på grund av att det är för mycket att göra eller på grund av att jag inte är tillräckligt kunnig i det eleverna jobbar med.

Ibland tycker jag att eleverna har uppgifter som är dåliga. Till exempel vissa enskilda inlämningsuppgifter, eller instuderingsuppgifter till texter som eleverna inte alls förstår.

Och ibland kan det vara svårt att få den studiero som eleverna behöver.

Jag tror att jag tycker att läxor kan vara bra om de är genomtänkta. De ska vara möjliga för eleven att klara av och gärna inbjuda till samarbete mellan elever.

Jag tror och hoppas också att vi alltid kommer vilja ha elever som vill jobba mer än på lektionerna. Även om man inte har läxor så kommer det förhoppningsvis alltid finnas entusiastiska och ambitiösa elever som vill läsa och diskutera mer om det som de lärt sig på lektionerna. Och då behövs någon sorts läxhjälp eller i alla fall tillgänglig plats att studera på.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

PS Missa inte att folkbiblioteken i Stockholm också har gratis läxhjälp.

8

maj

är det nästan jämt!

Tre dagar i veckan är vårt skolbibliotek öppet på eftermiddagarna klockan 15-18 för elever som vill studera. Två av dagarna är jag där, den tredje en kollega. På kvällarna kommer det studenter från Stiftelsen Läxhjälpen och pluggar med eleverna, fast i en annan lokal. Det är en omfattande verksamhet som pågår 17-20 fyra dagar i veckan, och organiserad så att utvalda elever i behov av hjälp får skriva kontrakt och träffa sin egen läxhjälpare två kvällar i veckan. Detta är förstås otroligt bra!

Egentligen pågår det läxhjälp i biblioteket hela dagarna. När jag inte har lektioner eller är på rast så håller jag öppet i biblioteket för elever som vill plugga eller sitta och läsa. Många ber om hjälp med att förstå texter, att använda datorerna på olika sätt och att skriva. Jag hjälper till så gott jag kan och hinner – om jag samtidigt ska ta betalt för bortslarvade böcker eller göra nya lånekort så är det svårt att ge eleverna den tid de behöver.

Tidigare har jag haft hjälp av fler personer i biblioteket och då har det kunnat vara öppet ibland när jag haft rast eller jobbat med klasser i deras klassrum. Ibland har vi också varit två tillsammans, och då kunde vi förstås hinna med att hjälpa eleverna lite mer.

Hjulstaskolan är en av de tio skolor som får del av Skolverkets satsning de närmaste tre åren. Undrar om det kan skvätta lite manna över biblioteket så att vi kan hjälpa eleverna mer?

Cilla Dalén Hjulsta skolor

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén