8

maj

Läxhjälp i biblioteket

är det nästan jämt!

Tre dagar i veckan är vårt skolbibliotek öppet på eftermiddagarna klockan 15-18 för elever som vill studera. Två av dagarna är jag där, den tredje en kollega. På kvällarna kommer det studenter från Stiftelsen Läxhjälpen och pluggar med eleverna, fast i en annan lokal. Det är en omfattande verksamhet som pågår 17-20 fyra dagar i veckan, och organiserad så att utvalda elever i behov av hjälp får skriva kontrakt och träffa sin egen läxhjälpare två kvällar i veckan. Detta är förstås otroligt bra!

Egentligen pågår det läxhjälp i biblioteket hela dagarna. När jag inte har lektioner eller är på rast så håller jag öppet i biblioteket för elever som vill plugga eller sitta och läsa. Många ber om hjälp med att förstå texter, att använda datorerna på olika sätt och att skriva. Jag hjälper till så gott jag kan och hinner – om jag samtidigt ska ta betalt för bortslarvade böcker eller göra nya lånekort så är det svårt att ge eleverna den tid de behöver.

Tidigare har jag haft hjälp av fler personer i biblioteket och då har det kunnat vara öppet ibland när jag haft rast eller jobbat med klasser i deras klassrum. Ibland har vi också varit två tillsammans, och då kunde vi förstås hinna med att hjälpa eleverna lite mer.

Hjulstaskolan är en av de tio skolor som får del av Skolverkets satsning de närmaste tre åren. Undrar om det kan skvätta lite manna över biblioteket så att vi kan hjälpa eleverna mer?

Cilla Dalén Hjulsta skolor

2 kommentarer

Miss Åsa

Miss Åsa

Detta är guld för många elever! Jag har haft barn som haft 11 syskon och bott i en lägenhet på två rum och kök. Vem kan plugga då? Det kan också vara så att ingen i familjen behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att hjälpa till och då är läxhjälpen guld.

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén