5

sep

Läxor och läxhjälp

har diskuterats flitigt senaste dagarna efter regeringens förslag om att låta RUT-avdraget gälla även för läxhjälp till gymnasister. Orättvist – många familjer kommer i alla fall inte ha råd att utnyttja det, och dumt – det vore bättre att lägga pengarna på skolan direkt, är vettig kritik mot förslaget tycker jag.

Det har också diskuterats om det kanske är onödigt med läxhjälp eftersom man inte bör ha läxor överhuvudtaget. Och jag vet inte riktigt hur jag tänker om det…

Jag har tidigare skrivit lite kort om den fantastiska hjälp som våra elever får från Stiftelsen Läxhjälpen. Eleverna får intensivt stöd av högskolestudenter med studierna, och högskolestudenterna jobbar också medvetet med att vara goda förebilder och visa på de möjligheter framtida studier kan ge. Här tillför Stiftelsen Läxhjälpen definitivt något som vi i skolan har svårt att ge själva.

Flera eftermiddagar är också vårt bibliotek öppet för elever som vill studera. Då är jag eller min kollega Naibe där, och eleverna kan komma och gå lite som de vill. Är det någon kvalitet i det?

Ja, ofta tycker jag det.

Vi har elever som behöver använda våra datorer för skrivuppgifter. Det är nog skönt att få sitta i lugn och ro och formulera sig, klistra in bilder och få lite hjälp när det är något i datorn man inte behärskar.

Vi har elever som sitter i små grupper och hjälper varandra med mindre uppgifter, kanske i SO eller NO. Det utvecklar deras tänkande när de diskuterar med varandra, tolkar lärarnas frågor och argumenterar för vilka svar de ska ge.

Vi har elever som inte har hängt med på lektionerna och får lite stöd av oss. Förra året var det en elev som alltid kom till biblioteket när Naibe jobbade för att få hjälp med matematiken. Givetvis är mattelärarna de bästa på att undervisa i matematik, men ibland är det bra med fler förklaringar.

Men det finns också tillfällen när jag tycker att läxhjälpen i mitt bibliotek inte funkar bra.

Ibland klarar jag inte av att hjälpa till på grund av att det är för mycket att göra eller på grund av att jag inte är tillräckligt kunnig i det eleverna jobbar med.

Ibland tycker jag att eleverna har uppgifter som är dåliga. Till exempel vissa enskilda inlämningsuppgifter, eller instuderingsuppgifter till texter som eleverna inte alls förstår.

Och ibland kan det vara svårt att få den studiero som eleverna behöver.

Jag tror att jag tycker att läxor kan vara bra om de är genomtänkta. De ska vara möjliga för eleven att klara av och gärna inbjuda till samarbete mellan elever.

Jag tror och hoppas också att vi alltid kommer vilja ha elever som vill jobba mer än på lektionerna. Även om man inte har läxor så kommer det förhoppningsvis alltid finnas entusiastiska och ambitiösa elever som vill läsa och diskutera mer om det som de lärt sig på lektionerna. Och då behövs någon sorts läxhjälp eller i alla fall tillgänglig plats att studera på.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

PS Missa inte att folkbiblioteken i Stockholm också har gratis läxhjälp.

2 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén