16

feb

Felix berättar

här om hur svenska- och NO-lärare samarbetar med att låta eleverna bearbeta NO-texter så att de blir begripliga för alla. Mycket intressant, tycker jag. Jag antar att eleverna lär sig massor medan de håller på med texterna – både inom NO och svenska.

Om man sedan tillgängliggör texterna i skolbiblioteket så kommer de till nytta för andra också. Jag tror att sådana texter skulle bli väldigt populära på min skola. När det börjar närma sig prov så pluggar en del elever helst genom att läsa kompisars svar på instuderingsfrågor eller andras anteckningar från föreläsningar – det är alldeles övermäktigt för dem att brottas med läromedelstexterna. Och texterna skulle bli ett bra material för förberedelseklassernas NO-undervisning.

Dessutom kanske det blir ännu roligare att skriva när man vet att texterna kommer till användning?

Cilla Hjulstaskolan

2 kommentarer

Cilla Dalén

Cilla Dalén

Aha, det där med längden hade jag inte tänkt på - smart!

felix Ström

felix Ström

Just det! Att skriva för en användare - för någon som är beroende av att texten håller en viss kvalitet - är viktigare än att skriva för lärarens pappershög. De högre kvalitetskraven som ställs på texten blir också försvarbara då eleverna får skriva i grupp. Tillsammans kan de lyckas med något som de som individer kanske inte skulle klara. Jag tror också att det är viktigt att texten som ska bearbetas inte är för lång. Då blir det ju gärna så att de delar upp texten emellan sig istället med ett sämre resultat som följd. (Se bara hur vi själva gjorde på universitetet;)

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén