30

nov

”Fett coolt! ” sa eleven om dagens övningar i Bibliotekskatalogen

 

Tja, övningarna var kanske inte så torra och tråkiga som de skulle kunna vara.
Ibland får de nya eleverna i år 4 ett specialuppdrag av oss, och därmed en skräddarsydd utbildning.
Då får de lära sig att SÖKA fram specifika böcker, sedan HITTA dem i biblioteket och LEVERERA dem till särskild plats. De får även lära sig annat som tyvärr är väldigt hemligt och inte kan avslöjas här.
Jag har nog inte sagt för mycket om jag lite tyst nämner att vi utnyttjar leken, vissa actionmetoder och coachning.

 Fett bra!

Lotta Metcalfe, Adolf Fredrik musikklasser

3 kommentarer

Agnes

Agnes

Jag vill också veta mer. Vad hur har ni gjort? Kan man kanske få veta lite mer? Det vore intressant att få veta hur andra gör för att intressera mellanstadieelever.

Lotta Metcalfe

Lotta Metcalfe

För lite plats här, men kort beskrivet handlar det om att göra en spännande historia där ledtrådar ska letas upp med hjälp av katalogen. Eleverna ska knäcka koden eller hitta fram till svaret. Du kan hitta på vilken historia som helst, och se till att du har tillgång till bibliotek och datasal alt. flera datorer i minst en timme. Halvklass per lektion är att rekommendera.

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén