26

jun

Ordens värld

Ordens värld Svenska ord – struktur och inlärning av Ingegerd Enström är den första fackboken i mitt sommarpensum. Jag har nu läst den och trots att den var mastig för sina cirka 150 sidor så är jag mycket glad att jag tog mig an den.

I Ordens värld beskrivs det svenska språkets ordförråd ur ett andraspråksperspektiv. Hur ska en person med ett annat modersmål kunna tillägna sig svenska på bästa sätt?

Det är ju mycket aktuellt det här med läsförståelse, och Enström slår fast att ”god läsförståelse hänger mycket nära samman med ett stort ordförråd”. Hon berättar att man för att kunna läsa och förstå en dagstidning anses behöva ett ordförråd på cirka 40 000 ord.

40 000 ord för att läsa tidningen! Det går förstås inte att lära ut alla dem på lektionerna i skolan, utan eleverna måste lära sig orden i andra sammanhang, framför allt när de läser. Och då blir skolans uppgift att hjälpa eleverna till olika strategier för att ta sig an obekanta ord.

Boken ger en mängd teoretiska kunskaper om svenska språket, med facktermer som jag ibland hört nämnas men inte vetat vad de betyder. Poängen med metaspråket är förstås att kunna påvisa regler och system som underlättar språkinlärningen. Jag som växt upp i en svensktalande familj med en massa böcker har inte behövt de här kunskaperna. Men våra elever i skolan behöver dem.

En del regler är enkla och fastnar direkt: när man har ett sammansatt ord så är den sista delen av ordet viktigast. En husbåt är en båt, men ett båthus är ett hus. Det visste jag, men nu kan jag också förklara principen för mina elever.

Andra delar i boken beskriver fenomen som är väldigt krångliga: hur man ska kunna veta vad olika prefix betyder och hur de används verkar nästan omöjligt att få grepp om.

Nu är jag ju inte lärare i svenska som andraspråk, så jag har inte ambitionen att verkligen behärska allt som står i boken. Men eftersom jag ofta hjälper eleverna när de arbetar med texter på olika sätt, så känns det väldigt bra att ibland kunna förklara på ett sätt som gör att de kanske får grepp om någon mer strategi för ordförståelse.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

3 kommentarer

Ordens värld (Enström) | Ordfog

Ordens värld (Enström) | Ordfog

[…] Språklig struktur är något som lyfts fram i de nya ämnesplanerna i svenska i Gy11. För dem av oss (och det är allt de flesta det) som har elever med flera språk i bagaget, varav svenska inte nödvändigtvis är det första, är undervisningen om ord och ordbildning värt att fundera mer och kanske nygammalt (?) kring. Åtminstone i mina klassrum har vi nog diskuterat ordbildning alldeles för lite de senaste åren. Boken Ordens värld Svenska ord – struktur och inlärning av Ingegerd Enström ger en mängd teoretiska kunskaper om svenska språket, med facktermerna som vi kan och bör använda med våra elever. Metaspråket är viktigt för att kunna påvisa regler och system som underlättar språkinlärningen för dem som har svenska som andraspråk – men jag vet att många av mina elever med svenska som förstaspråk också behöver djupare förståelse av språkets struktur! En kort sammanfattning av bokens innehåll har gjorts av Cilla Dalén, bibliotekarie i Hjulsta grundskola. Läs gärna den här. […]

Ordens värld (Enström) | Lejonet och räven

Ordens värld (Enström) | Lejonet och räven

[...] Språklig struktur är något som lyfts fram i de nya ämnesplanerna i svenska i Gy11. För de av oss (och det är allt de flesta det) som har elever med flera språk i bagaget, varav svenska inte nödvändigtvis är det första, är undervisningen om ord och ordbildning värt att fundera mer och kanske nygammalt (?) kring. Åtminstone i mina klassrum har vi nog diskuterat ordbildning alldeles för lite de senaste åren. Boken Ordens värld Svenska ord – struktur och inlärning av Ingegerd Enström ger en mängd teoretiska kunskaper om svenska språket, med facktermerna som vi kan och bör använda med våra elever. Metaspråket är viktigt för att kunna påvisa regler och system som underlättar språkinlärningen för dem som har svenska som andraspråk – men jag vet att många av mina elever med svenska som förstaspråk också behöver djupare förståelse av språkets struktur! En kort sammanfattning av bokens innehåll har gjorts av Cilla Dalén, bibliotekarie i Hjulstaskolan. Läs gärna den här. [...]

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén