19

mar

Samarbete om lässtrategier

I vår arbetsplan för skolbiblioteksverksamheten innevarande läsår skrev jag och kollegan Ulrika in detta:

”Under höstterminen i årskurs 4 samarbetar bibliotekspersonalen med lärare i årskurs 4 runt ett faktaboksläsningsprojekt med syftet att eleverna ska utveckla lässtrategier.”

Jag tror inte att någon tidigare jobbat med Reciprocal Teaching på skolan – men nu ville vi försöka introducera metoden. Det har vi gjort genom gott samarbete med läraren Roberta i fyran, och nu är det flera lärare som är igång. Många har förstås inspirerats av En läsande klass, men även av det som Roberta gjorde tillsammans med oss från skolbiblioteken.

Vilken betydelse hade det att Ulrika och jag var inblandade?

Ja, denna gång tror jag att vi var pådrivande. Vi tjatade lite – lärare har många aspekter av sin undervisning och många elever att ta hand om. Vi i skolbiblioteken fokuserar på färre saker och försöker driva dem gentemot hela skolan.

När vi var igång och skulle planera upp arbetet tillsammans med Roberta servade jag med material som jag jobbat fram i samband med PLT-projektet.

Varje lässtrategi introducerades med en kort sketch där Ulrika eller jag fick skoja till det lite, och sedan förebildade vi lässtrategin. De här introduktionerna kunde vi sedan återanvända i andra klasser.

I Robertas fyra läste vi sedan tillsammans med eleverna i mindre grupper. Jag var med en lektion i veckan då klassen delades i tre grupper och vi använde lässtrategierna på facktexter som var aktuella i undervisningen. Ulrika hade även läsgrupper där de använde lässtrategierna på skönlitterära texter.

Jag tror att det var några fördelar med att vi samarbetade lärare-skolbibliotekarier när vi introducerade RT och lässtrategier:

  • Det är lättare att komma igång med något nytt när man är fler
  • Samarbete gör att man har någon att bolla idéer med
  • Fler inblandade ger bekräftelse på att det är något viktigt som händer
  • Det är arbetsbesparande att kunna göra samma saker i flera klasser
  • Det gav oss möjlighet att dela klassen i mindre grupper

Nu arbetar läraren Roberta och hennes elever vidare med lässtrategierna i alla skolämnen. Hon ser att metoden ger långsiktiga resultat, och vi i skolbiblioteken är glada att vi drog igång detta i höstas.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

5 kommentarer

Cilla

Cilla

Toura, jag tror vår skola ska ha något samarbete med dig när vårt deltagande i Handledning för lärande tar slut? Vår rektor har pratat om det... Beträffande texter, jaa, vad var det vi läste? Läroböcker minns jag, men inte så mycket mer. Jag har inte riktigt kommit på vad det är för texter som i n t e är bra att använda lässtrategierna på? Jo, om det är för många nya ord i texten, då fastnar man i detektivandet och har svårt att komma vidare.

Roberta

Roberta

Tillsammans med skolbibliotekarierna jobbade vi med SO/historia: vikingatiden, samt med SO/geografi: naturtyper och lite geologi. Vi använde både faktaböcker från våra två skolbibliotek och läromedlet. Ndg NO, tycker jag att de reviderade temaböckerna från NTA "lådorna" är mycket fina, med fantastiska bilder och väldigt bra innehåll, men ganska svåra formuleringar. Lässtrategierna hjälper eleverna att reda ut, tolka och forstå det svåra i faktatexterna.

Roberta

Roberta

Oj så lockande Toura! "Dessvärre" deltar kollegiet i en längre (och mycket intressant) fortbildning med Institutionen för nordiska språk och jag tror inte jag skulle få några deltagare i studiecirkeln. Men jag är uppriktigt intresserad och hoppas det blir flera möjligheter kommande läsåret.

Johanna Pettersson

Johanna Pettersson

Det här lät intressant! Vilka faktatexter har ni använt exempelvis? Ibland en grannlaga uppgift att hitta bra texter som har koppling de aktuella arbetsområdena, tycker jag ( som jobbar med år 6 - 9).

Toura Hägnesten

Toura Hägnesten

23e april startar jag en kurs för lärare som gått min kurs i att undervisa i läsförståelse och som själva ska leda studiecirklar utifrån Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Det blir förberedande träffar 23/4 samt 27/5 och sedan blir det träffar under hösten som ska ligga mellan det att deltagarna träffar sina lärargrupper. Om er Roberta är intresserad så kan hon läsa mer och anmäla sig via länken: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=69109 Roligt att läsa att ni är på G! /Toura

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén