22

apr

Skärmkorsord

vad är det?

Ja, ordet kommer från boken Lyft språket lyft tänkandet av Pauline Gibbons – den bok som vi använder i en utmärkt fortbildning ledd av Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Mycket av det vi lär oss på fortbildningen är olika metoder för att låta eleverna vara språkligt aktiva. Man anser att det inte räcker med att lyssna och läsa för att utveckla ett gott språk, det egna talandet och skrivandet är också viktigt.

Jag håller på att läsa LL-förlagets version av Yasar Kemals bok Låt tistlarna brinna tillsammans med en grupp högstadieelever ur en av våra förberedelseklasser. Vi talar förstås hela tiden om det vi läser, men ofta blir eleverna ganska kortfattade när de pratar. Och jag valde därför att testa det där med skärmkorsord. Det kanske egentligen är mest användbart för att jobba med facktermer inom något skolämne, men jag gjorde ett korsord med ord från vår skönlitterära bok.

I ett skärmkorsord har man två versioner av korsordet till två elever. Hälften av orden är ifyllda på respektive korsord – men inte samma ord alltså. Det finns inga ledtrådar till orden utan eleverna ska förklara för varandra. De får inte se varandras korsord, det är väl därför det heter skärmkorsord, man kan ställa en skärm emellan.

Vi hade tittat på skärmkorsord tillsammans en tidigare gång, och även gjort ett gruppvis under mitt överinseende. Men idag fick de jobba två och två.

Och ja, det funkade bra. Eleverna fick brottas ordentligt med språket för att förklara orden för varandra. Några av orden jag valt var lite för svåra, eleverna som skulle förklara kom inte ihåg vad de betydde, men det löste eleverna snabbt genom google translate till sitt modersmål. Sedan förklarade de ändå för sin partner på svenska. När de förklarade termerna så använde de förstås sina erfarenheter från vår läsning, det underlättade alltså med den gemensamma referensram som boken gett oss.

Här finns en film där man får förklarat hur man lätt kan göra ett korsord med datorns hjälp.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

4 kommentarer

Grammatik i Svenska 2 | Ordfog

Grammatik i Svenska 2 | Ordfog

[…] använde var ett sk ”skärmkorsord”, något man enkelt tillverkar själv via webben. Här beskriver Cilla Dalen metoden - och jag gjorde alltså ett med grammatiska termer. Det fungerade väldigt bra (och många […]

Grammatik i Svenska 2 | Lejonet och räven

Grammatik i Svenska 2 | Lejonet och räven

[…] använde var ett sk ”skärmkorsord”, något man enkelt tillverkar själv via webben. Här beskriver Cilla Dalen metoden - och jag gjorde alltså ett med grammatiska termer. Det fungerade väldigt bra (och många […]

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén