20

okt

Sagan om den lilla lilla gumman

av Elsa Beskow läste jag högt för förberedelseklassen i f-6 för ett par veckor sedan.

Jag läste boken två gånger med stor dramatik och så skanderade vi den tillsammans en tredje gång. Eleverna fnissade och frågade varför det bara var ”lilla och lilla” hela tiden.

Efteråt fick de två och två försöka rekonstruera sagan; jag hade kopierat upp den på lösblad men blandat om bladen så eleverna fick parvis resonera sig fram till rätt ordning. Och slutligen fick varje grupp läsa upp den för mig eller läraren.

Jag tror att det var en rätt lyckad lektion. Eleverna uppskattade det speciella med bokens upprepningar och de fick vara aktiva och samtala med varandra medan de läste både bilder och text för att återskapa boken.

Och i morgon ska vi ta fasta på det där med ”lilla och lilla” för då läser vi Thomas Hallings fortsättning Sagan om den lilla lilla katten där orden mest är ”stora och stora”.

halling-thomas-sagan-om-den-lilla-lilla-katten

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

0 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén