9

nov

Händer det mer i Malmö

vad gäller skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling än i Stockholm?

Ja, spännande ser det i alla fall ut om man läser här!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

6 kommentarer

Händer det mer i Malmö | Vad gör...

Händer det mer i Malmö | Vad gör...

[...] vad gäller skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling än i Stockholm? Ja, spännande ser ... Variationen mellan skolbibliotek runtom i landet är stor, en del skolor har inte ens någon som jobbar i biblioteket.  [...]

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén