30

dec

Det här klarar jag inte av att skriva!

Jag skulle vilja att någon skrev en artikel som för ihop några olika aspekter av det här med läsande, språkutveckling och utbildning. Någon som kan referera till den mest intressanta forskningen och de vederhäftigaste teorierna.

De olika aspekterna jag skulle vilja ha med i min drömtext är:

  • Att skolelevers bristande språkförmåga (oftast läsförmåga) anges som orsak till att studieresultaten inte blir de önskvärda. Detta gäller hela grundskolan, gymnasiet och till exempel häromdagen även högskolevärlden.  Och det gäller alla skolämnen!
  • Att läsförståelse och skrivförmåga är viktiga saker – inte bara för utbildningens skull, utan för människors möjlighet att välja sina liv och medverka i vår demokrati.
  • Att det är nödvändigt att lärare i svenska arbetar med skönlitteraturen för att eleverna ska utveckla läsglädje och läsförmåga. Och att detta innebär såväl undervisning i lässtrategier som samtal om litteratur på ett sätt som gör att eleverna upplever läsningen som meningsfull och givande.
  • Att det finns mycket goda exempel både från Sverige och från andra delar av världen på hur lärare i olika skolämnen kan undervisa på en åldersadekvat nivå inom skolämnet samtidigt som de stödjer elevernas språkliga utveckling.
  • Att de här metoderna för hur man kan arbeta i skolan gynnar alla elever, men mest de som inte hemifrån fått med sig det svenska språk som används i intellektuella kretsar.
  • Att vi även måste uppmuntra elevers fritidsläsning. Skolbiblioteken har en självklar uppgift för detta, förutom att förstås stödja det som sker på skoltid.  Men vi behöver också folkbibliotek med resurser att uppmuntra barns och ungdomars läsning på olika sätt. Och vi behöver en massa nyskapande idéer i samhället runtomkring: idrottsledare som diskuterar litteratur, samlingsplatser på internet, läsande förebilder från olika sammanhang, läsambassadörer och framför allt det jag ännu inte har hört talas om.

Allt det här behövs och ska uppmuntras. Och vi måste samverka och tillsammans försöka prioritera vår tid för fortbildning och vår tid med eleverna för att få mesta möjliga fart på alla delar av detta.

Den här texten som jag vill att någon ska skriva behövs för att jag tror att lärare, skolbibliotekarier, barnbibliotekarier, läsambassadören och andra ibland pratar förbi varandra. Vi har inte tillräckliga kunskaper om forskning från varandras områden och ägnar oss ibland åt att slå in öppna dörrar och ibland kanske också argumenterar för fel saker.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

10 kommentarer

Maud Hell

Maud Hell

Tack för dina inlägg här på bloggen och för alla inspirerande kommentarer! Roligt att en sån här debatt är igång. En önskan från mig är att fler får vara med i skolan och prata och inspirera om texter, författare och litteraturpedagoger t.ex. Det är ju så roligt! En del tips om hur man kan jobba kan man få av alla projekten i min bok om författarbesök i skolan från 2012.

Therese Linnér

Therese Linnér

Skulle gärna läsa en sådan artikel, hoppas någon nappar! Ser fram mot boken som Anna Kaya skriver om, samt håller med om att utmana, utforska, utveckla är en väldigt bra bok! Glöm inte Reflekterande läsning och skrivning av Molloy. Finns många goda bitar att ta med sig in i sin verksamhet. Att använda orden för att skriva sig till förståelse, då sker det lärande. För alla, även de som från början tycker att det är lite motigt! Finns så många möjligheter att ge våra elever förutsättningar att utveckla sitt språk, och vi som jobbar i skolan har förmånen att få vara delaktiga. Önskar att alla tar den förmånen på allvar så att våra elever ges möjlighet att utvecklas, nu! Med vänliga hälsningar Therese

Cilla

Cilla

Kiwimetoden verkar spännande och Körling skriver mycket klokt :)

Malin Larsson

Malin Larsson

Får jag boktipsa - Kiwimetoden skriven av Anne Marie Körling. Och följ hennes blogg www.korlingsord.se dagligdags. Vänligen Malin

Cilla

Cilla

Ja, Lena, det är jätteviktigt. Och i vårt område också ett bekymmer med vårdnadsbidrag och många barn som inte går i förskolan. Jag tror mycket på förslaget om läsombud i förskolan, som väl kom i samband med litteraturutredningen. Läs gärna om ett roligt projekt som Marion genomförde i Tensta för några år sedan Mötet mellan barn och bok http://www.idebiblioteket.se/BARNS+L%C3%84SANDE

Cilla

Cilla

Tack för kommentarer och lästips! "Utmana, utforska, utveckla" låter spännande - den tipsar jag vårt mellanstadium om direkt. De andra får jag ta del av när de dyker upp, och forskningsöversikten kanske bums :) Det jag upplever som lite problem är kanske att många i biblioteksvärlden och runtomkring ensidigt talar om läsningen av skönlitteratur, medan lärare å andra sidan kan känna det svårt att avsätta tid för att uppmuntra fritidsläsningen. Och att kunskapen om de språk- och kunskapsutvecklande arbetssätten inte är så spridd. Ett exempel på det är ju artikeln i UNT där författarna endast talar om undervisning i svenska språket som något isolerat från ämneskunskaperna.

Lena Moser

Lena Moser

Ja, hoppas din drömartikel blir skriven. Jag skulle också vilja att den innehöll en punkt om förskolans roll för barnens språkutveckling. Det tänker jag mycket på just nu.

lema kjersen edman

lema kjersen edman

I "Boksamtal. I skolan, på biblioteket och på nätet" (kommer ut på BTJ förlag år 2013) skriver jag om detta.

Anna Kaya

Anna Kaya

Åh, vilken intressant artikel det skulle bli! Frågan är om det verkligen går att sammanfatta i en artikel, det är alldeles för mycket att ta upp skulle jag tro. En intressant bok som tar upp en hel del av det du efterfrågar är på gång vet jag. Kommer ges ut av Lärarförbundets förlag under våren och är fylld av goda exempel och inspiration. En annan bok som är oerhört viktig och användbar för lärare som arbetar i åk 4-6 (ofta där texterna blir för svåra för många elever och där det märks att språket inte riktigt bär oavsett om vi pratar flerspråkiga elever eller inte) är "Utmana, utforska, utveckla!" av Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd. http://www.andrasprak.su.se/litteratur/facklitteratur/utmana-utforska-utveckla-1.90074 Är det någon bok alla lärare på mellanstadiet borde ha som bokcirkel är det just den. Vill man ha lite forskningsbakgrund tycker jag att man ska bläddra i nya forskningsöversikten "Flerspråkighet". Eftersom den finns som pdf kan man söka i den. Väldigt bra om man är ute efter något speciellt eller vill läsa om någon speciell forskare. http://www.andrasprak.su.se/litteratur/facklitteratur/2012-flersprakighet-en-forskningsoversikt-1.109432 Annars håller jag med dig, jag skulle också vilja läsa en artikel där alla dina punkter kom med! :)

Marion Vogel

Marion Vogel

Klokt och välformulerat, Cilla! Hoppas verkligen någon nappar. Marion

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén