15

aug

Under min genomgång

av webbresurser tittade vi förstås även på Nationalencyklopedin. NE:s enkla texter är den allra bästa informationskällan för elever i grundskolan enligt min mening. Det känner lärarna på skolan till, men den versionen av NE som vi har i Stockholms skolor har några fler möjligheter som inte är så lätta att hitta.

Här uppe till höger finns en dropplist vid Mina tjänster. I dropplisten hittar man bland annat E-språk, med texter, filmer och låtar med övningar till undervisningen i skolspråken. Lättarbetat och småtrevligt. Där finns också NE:s Temapaket och Läropaket med förslag på hur man jobba med stöd av NE inom olika ämnesområden. Pedagogiska reportage är intressanta artiklar om olika ämnesområden, skrivna ganska lättläst, säkert användbart i undervisningen. Läxhjälpen, Spel och lite annat tycker nog en del elever är kul att jobba med själva. En del saker man håller på med i skolan handlar ju mest om innötning, och om det kan bli roligare med lite övningar i datorn så är det väl bra.

Fortsättning följer…

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

1 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén