7

sep

Jag tror det var bra

när jag betonade vikten av läsning för sjuorna.

Flera sjuor har självmant refererat till min presentation i samband med att de bett om boktips.

Nu gäller det att förvalta viljan att läsa och stötta eleverna så de hittar böcker som känns givande.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

0 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén