30

jan

Utvärdering av skolbibliotek

Det här med utvärdering är inte så lätt.

Och kanske inte heller att skriva planer, även om jag nog tycker att jag haft rätt bra sådana de sista åren.

Utvärdering behövs för att kunna utveckla verksamheten men också för att förstå vad man ska hålla fast i. Dessutom kräver Skolinspektionen att skolbiblioteksverksamheten finns med i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bildresultat för thinking

I veckan har jag haft förmånen att diskutera sådant med ett par riktiga proffs på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Utvärderarproffs kan vara statsvetare t ex, fick jag veta när vi pratade lite innan mötet började.

Här är några saker jag tog med mig från mötet, kanske kan de hjälpa någon annan också?

  • Att iaktta och reflektera över det man ser gör man ju ständigt, om man dessutom skriver ner och tar med sig sina iakttagelser är det en form av utvärdering
  • Det kan vara lämpligt att låta personalen utvärdera någon del av arbetsplanen, till exempel när man prövar nya saker
  • Samtal med grupper av elever är ett bra sätt att få in deras tankar, även informella samtal är okej, men även här gäller det att dokumentera

2 kommentarer

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén