Visar inlägg med tagg:

16

jul

har jag också läst nu. Boken är en antologi som innehåller en del information om flerspråkighet, och flera spännande berättelser om hur folkbiblioteken i mångspråkiga områden verkar för att stödja invånarna. Biblioteken arbetar på många olika sätt för att sprida samhällsinformation, stödja flerspråkigheten, hjälpa människor att bli delaktiga i samhället, öka gemenskapen i området etcetera etcetera. Folkbibliotekens personal försöker vara lyhörda för just de behov som finns i området och ständigt ompröva vad de gör efter hur samhället förändras. Klart inspirerande att läsa om detta, även om vi i skolbiblioteken ju har ett mer avgränsat uppdrag, kanske, genom att vår verksamhet i första hand styrs av skollag och läroplan.

Några intressanta saker om flerspråkighet:

  • I västvärlden är officiell enspråkighet vanligast. Men i afrikanska och asiatiska länder är många människor flerspråkiga.
  • Flera undersökningar har visat att tvåspråkiga elever med god färdighet i båda språken får bättre kognitiv utveckling inom vissa områden än enspråkiga elever.
  • Olika språk har olika krångliga skriftspråk, vilket gör att dyslektiker kan klara sig bättre på vissa språk än på andra.

Och en liten bonuslänk från ett kvinno-IT-arbete i Bagarmossen: matbloggen Tagine

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén