Visar inlägg med tagg:

24

aug

Stoooort

Mediateket 1

Lokalen Mediateket på Enbacksskolan är väldigt stor. Den har flyttbara hyllor och en scen i hörnet eftersom den även fungerar som aula.

Mediateket 2

Dessutom finns det ett förråd med kompaktbokhyllor och ett rum lämpat att ha lektioner i, akustiken i det stora Mediateket gör att det kan vara svårt att hålla till där.

Alla klassrum ligger i två våningar runt Mediateket, det är glasväggar och god insyn i Mediateket.

Den här stora lokalen innebär många möjligheter. Men glastaket ska renoveras under hösten och det betyder att vi inte kan utnyttja den mer än nu i början och sedan framåt jul.

Jag har hittat min favoritplats för planering och mindre möten:

Mediateket 3

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén