29

okt

iPads i skolbiblioteket

Det kom en fråga till bloggen från Toura Hägnestam:

”Nu ställer jag en fråga som avslöjar min okunnighet! MEN hur ser skolbiblioteksarbetet ut för läsning på iPads o.likn. I dessa tider när vi arbetar med att lära barn läsa via ”att skriva sig till läsning” – hur ser det ut med böcker på paddorna? Börja läsa böcker, tänker jag på. Finns de? Hur ser kunskapen ut runt sådana? Dessutom understryker ju kursplanen i svenska vikten av att ha och arbeta med en stor bredd av läsmaterial.”

Och mitt ännu okunnigare svar var att jag har ingen aning! Jag jobbar med årskurs 7-9 och vi har inga iPads.

Men alla duktiga bibliotekarier och lärare: Hur hanterar ni detta med böcker till iPads?

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

3 kommentarer

Toura Hägnesten

Toura Hägnesten

Tack för svar. Intressant. Jag tror att det finns ett stort behov av böcker både för tidigare och senare skolår när det kommer till iPad läsning. De yngre därför att vi nu är så många som arbetar med att lära barnen skriva sig till läsning. Där måste skapas en länk vidare till att läsa "vanliga" böcker på paddorna. De senare skolåren tror jag skulle ha stor glädje av att kunna läsa på paddor. Lätt att slå upp svåra ord, göra markeringar i texten osv. Borde vara något för pojkars läsning då även "förpackningen" lockar. Sedan säger ju både forskning och kursplaner att vi ska ha men också erbjuda våra elever ett brett utbud av texter i olika medier! Det här vore roligt att diskutera mer.

Clarisa Ronge och Emma Rolander

Clarisa Ronge och Emma Rolander

I dagsläget finns det mycket få e-böcker för barn tillgängliga för utlån via bibliotek, särskilt för de lägre årskurserna. För bibliotek gäller att man bara kan låna ut de e-böcker som förlagen godkänner utlån av. Dessutom måste man ha ett avtal med en leverantör. Än så länge har Elib haft monopol på detta och de enda avtal som funnits har varit de som folkbiblioteken haft, där kostnaderna har varit omöjliga att beräkna. Till våren kommer det ett Elib- alternativ just för skolbibliotek som kommer att bygga på att böckerna blir tillgängliga online. Detta är inte färdigt ännu, vad det kommer att kunna innebära för skolbibliotekens tillgång till e-böcker återstår alltså att se. Än så länge är utbudet av e-böcker för barn mycket litet, särskilt för yngre barn. För tonåringar är utbudet bättre. Till skillnad från tryckta böcker som alltid kan köpas och lånas ut är det förlagen som själva bestämmer om de vill publicera sina böcker som e-böcker och därtill om de ska få lånas ut på bibliotek. Vi har inte hittat några börja-läsa-böcker varken till försäljning eller hos folkbiblioteken. Men det finns några få enklare kapitelböcker. Bilderböcker som e-böcker har det pratats en del om på sistone. Dessa säljs oftast i form av appar med ytterligare material utöver den rena boken. Dessa köps separat direkt till den surfplatta eller telefon man har och inte via bokhandel. Det finns många fria e-böcker tillgängliga på nätet, det handlar främst om äldre litteratur där upphovsrätten gått ut och blir då mest intressant för äldre elever.

iPads i skolbiblioteket | Vad gör de i biblioteket? | Skolebibliotek | Scoop.it

iPads i skolbiblioteket | Vad gör de i biblioteket? | Skolebibliotek | Scoop.it

[...] ”Nu ställer jag en fråga som avslöjar min okunnighet! MEN hur ser skolbiblioteksarbetet ut för läsning på iPads o.likn. I dessa tider när vi arbetar med att lära barn läsa via ”att skriva sig till läsning” – hur ser det ut med böcker på paddorna? Börja läsa böcker, tänker jag på. Finns de? Hur ser kunskapen ut runt sådana? Dessutom understryker ju kursplanen i svenska vikten av att ha och arbeta med en stor bredd av läsmaterial.”  [...]

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén