Visar inlägg med tagg:

9

feb

När jag funderar över mitt jobb tänker jag ibland att jag är någon sorts möjliggörare! Till exempel erbjuder jag eleverna kunskaper om verktyg för sina studier.

Jag brukar hjälpa eleverna till inloggningar i SLI (filmdatabas med mera), dels för att lärarna då kan uppmana eleverna att se pedagogiska filmer även hemma, men också för att eleverna på eget initiativ kan använda databasen för att lära sig mer. Jag brukar visa dem Länkskafferiet, kanske mest för att de själva sedan kan leta efter roliga sätt att träna till exempel matematik eller engelska.

Den här terminen har jag börjat med något nytt: jag visar eleverna Google Drive. Där kan de använda Office-liknande funktioner för texter och presentationer, de kan samarbeta med varandra om en text och de kan framför allt hålla ordning på sina arbeten. I Stockholm har vi ett knöligt system med Skolwebben för att hantera dokument när man jobbar hemma. Jag har sett någon enstaka elev använda Drop box, många mejlar sina arbeten till hotmail etcetera men jag tror att några kommer nappa på Google Drive.

Min avsikt med de här möjliggörandena är alltså inte att alla eleverna ska tvingas till något, men att de ska känna till möjligheter och kunna välja det som passar dem.

På samma sätt försöker jag vara en möjliggörare för lärarna ibland. Jag erbjuder mig att hjälpa till med till exempel att komma igång och blogga, att tillsammans med kollegan Ulrika vara bollplank och resurs när någon vill börja arbeta med reciprok läsundervisning eller att bara vara med när klasserna ska arbeta med datorer (även den mest luttrade läraren kan bli uppgiven över alla trassel som måste lösas på grund av Volvo-IT-lösningen i Stockholms stad).

Några elever och några lärare behöver inte mig som möjliggörare – de fixar allt sådant själva. En del är inte alls intresserade. Men för många är det bra att ha mig som resurs.

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

– är det något speciellt med dem?

Ja, tydligen kom frågan upp på den skolbibliotekskonferens som pågick i Göteborg i förra veckan. Jag följde konferensen på twitter, och snappade upp frågan om ifall det finns något nätverk för oss bibliotekarier som jobbar på skolor där många elever har andra modersmål. Inte vad jag vet, så jag startade facebookgruppen Språklyftet skolbibliotek och så får vi se om den fyller någon funktion. Välkommen att gå med alla som är intresserade!

Jag valde ordet Språklyftet för att markera att vi i biblioteken vill vara med och lyfta språket, så som det beskrivs av till exempel Anna Kaya.

Ett exempel på vad som är speciellt med våra bibliotek är förstås att vi måste jobba även med mycket lättlästa resurser på olika sätt. Lättlästa böcker på svenska förstås, lättläst på engelska eftersom många elever inte fått engelskundervisning förrän de kommit till svensk skola och lättläst material på webben.

I fredags hade jag en grupp med elever som varit i Sverige i max några månader. Vi jobbade med datorer under en lektion. Jag visade dem några webbsajter som jag tror att de kan ha glädje av på egen hand under fritiden, och förstås i skolan om läraren tycker att det är lämpligt. Vi tittade på Webbmatte, Digitala spåret och Lexin med deras bildteman. Och så fick de pröva på att använda skolmejlen.

I facebookgruppen ställde jag frågan vilka fler webbsajter som är bra för nyanlända elever. Jag tar gärna emot tips här också!

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

29

okt

Det kom en fråga till bloggen från Toura Hägnestam:

”Nu ställer jag en fråga som avslöjar min okunnighet! MEN hur ser skolbiblioteksarbetet ut för läsning på iPads o.likn. I dessa tider när vi arbetar med att lära barn läsa via ”att skriva sig till läsning” – hur ser det ut med böcker på paddorna? Börja läsa böcker, tänker jag på. Finns de? Hur ser kunskapen ut runt sådana? Dessutom understryker ju kursplanen i svenska vikten av att ha och arbeta med en stor bredd av läsmaterial.”

Och mitt ännu okunnigare svar var att jag har ingen aning! Jag jobbar med årskurs 7-9 och vi har inga iPads.

Men alla duktiga bibliotekarier och lärare: Hur hanterar ni detta med böcker till iPads?

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

8

okt

Just nu är det mycket datorjobb

för mig i skolbiblioteket, tillsammans med våra nya sjuor.

Eleverna kommer till mig i halvklass – den andra halvan är i klassrummet med läraren och gör andra saker. Vi har fem lektioner per grupp inplanerade just nu.

Så här disponerar vi dem:

1. Logga in i nätverk och komma på ett sätt att minnas användarid och lösenord (nyaste varianten för att minnas användarid: skriva upp det med tuschpenna på nyckelbandet). Logga in i Skolwebben, skriva ett mejl till mig och berätta hur man använt datorer på sin förra skola och vad man gör hemma med datorn.

2. Skriva en sammanfattning i word av SO-text, spara på rätt ställe i nätverket (blir mer ämnesinnehåll än datorskills på denna lektion).

3. Skriva lite till, gå igenom texten med StavaRex. Sedan mejla den till SO-läraren som bifogad fil.

4. Testa NE och söka efter några begrepp som är aktuella i biologin just nu. Skriva ut en av NEs enkla texter. Söka i Länkskafferiet efter någon sajt med anknytning till ämnet. Spara URL till denna i worddokument, berätta lite vad det är och mejla mig dokumentet.

5. Ja, dit har vi inte kommit än… Jag tror att det blir att fixa egna inloggningar till filmerna på SLI.

Matematiklärarna använder ett par av lektionerna till att jobba med Excell med den halvan av klassen som är kvar med dem. Tur för mig – Excell fuskade jag mig förbi i PIM.

Det är bra att vi får gå igenom en hel del IT-saker tillsammans så här direkt i början av sjuan. Det underlättar för lärarna att en del grunder är klara, och jag hoppas åtminstone en del av eleverna kommer att själva använda de resurser som finns för studier och egen nyfikenhet.

Cilla Dalén

Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén