27

aug

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn

för elevernas resultat i skolan, brukar det sägas. Och det stämmer säkert – kanske även när det gäller att utveckla elevernas förmåga till informationskompetens?

Som jag skrev i mitt förra inlägg så kräver goda resultat hårt arbete av lärare och elever på min skola. Det är mycket som ska hinnas med!

I forskning om flerspråkiga elevers lärande, sammanfattad bland annat i den nya skriften Greppa språket från Skolverket, förordas att man arbetar med ämnesinnehåll och språk parallellt i all undervisning. En grundläggande tanke bakom detta är att skolelever inte kan lägga ämnes­lärandet på hyllan i väntan på att de lärt sig språket.

Om lärarna nu inte heller ska avvakta med informationssökning och källkritik tills språket är ikapp så måste nog dessa delar också integreras med det andra. Och jag tror att en del i detta kan vara om man som lärare tänker på att i undervisningen förebilda informations­kompetens. Kanske är det självklart, men jag menar till exempel:

När man ska läsa en text ur läroboken tillsammans så kan man tänka högt medan man slår upp rätt kapitel i innehållsförteckningen eller letar efter ett begrepp i bokens sakregister (forskning visar att många elever inte behärskar grundläggande sätt att utvinna information ur en faktabok).

Om man vill visa eleverna någon bra webbsida så kanske man inte ska plocka fram den direkt utan visa hur man gör när man hittar den, och under tiden tänka högt om varför man väljer att göra just så (elever kan ofta inte alls så mycket om sökningar på webben som vuxna tror – de googlar och läser i wikipedia, men behöver lära sig att göra mer specificerade sökningar och att använda länkkataloger).

När man tillsammans tittar på till exempel information på webben så kan man göra källkritiska överväganden medan man tänker högt: – Det som står här verkar konstigt, det stämmer inte med vad jag vet sedan förut… – Den här texten kanske kan vara intressant att läsa, hon som skrivit den är forskare… -Undrar varför det inte står samma sak på de här båda ställena…

Att förebilda informationskompetens räcker förstås inte, eleverna måste jobba själva också. Men jag tror att det ändå kan vara en bra början som inte tar så mycket extra tid från allt annat viktigt.

Cilla Dalén, Hjulsta skolor

4 kommentarer

Björn Kindenberg

Björn Kindenberg

Mycket viktigt det där med att tänka högt, det är en lärdom jag gjort under det gångna året på mellanstadiet (önskar insikten kommit tidigare, då kanske jag haft vanan inne vid det här laget...) Ett mycket bra hjälpmedel som jag använder är dokumentkamera. Det är som en digital OH-apparat. Jag lägger boken under den och bilden syns på storbildsskärmen, så alla elever kan se vad jag pekar på och tänker högt kring. Rekommenderas!

Cilla Dalén

Cilla Dalén

Ja, det är i beskrivningar av hur lärare hjälper elever att utveckla olika lässtrategier som jag mött termen "model" (förebilda eller modellera på svenska). Jag tror även att lärare som kanske känner sig lite osäkra när de söker på webben kan ha mycket att förebilda för eleverna. De har ämnes- och språkkunskaper som gör att de kan bedöma olika träffars relevans och tillförlitlighet bättre än eleverna. Och som du säger - även att visa ett misslyckande och hur man kan gå vidare är ju bra.

Cajsa

Cajsa

Denna typ av modellering som du pratar om Cilla är ju samma som Britta Stenson använder vad gäller läsförståelse (mellan raderna 2006). Jag tror på det, att visa eleverna hur man tänker och gör och även visa att man misslyckas och lär sig av det. Tydliggöra lärandet.

Kristina Passad

Kristina Passad

Intet nytt under solen - för länge sen nu, ca 10 år (!) satt vi ett gäng gymnasielärare och hade många diskussionern om just detta att få in informationskompetensen i alla ämnen. Klart att man kan det, även i yngre åldrar än gymnasieelever. Dessutom är ju informationskompetensen och språkinlärningen på alla nivåer helt sammanlänkade, precis som du säger. Men kanske är detta lättare att se för oss som gillar språk? Jag är övertygad om att källkritik är bland det viktigaste vi kan ägna oss åt i skolan, för elevernas självständiga tänkande.

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén