Visar inlägg med tagg:

Hoppas att ni vill hjälpa oss att bygga studiehandledning.wikispaces.com !

Jag och Rebecca Borg från Växjö har satt igång wikin – men vi är helt beroende av er som kan fler språk.

Vi vill samla länkar till ställen på nätet där våra elever på sina modersmål kan få lära sig om sådant som de ska studera på svenska i skolan. Här har jag skrivit mer om wikin.

Det står på förstasidan hur man gör för att lägga in länkar i wikin. Men det går också bra att mejla på adressen som står där, eller kontakta mig på twitter @cilladalen. Vi fyller också gärna på med fler språk – säg bara till!

Tack på förhand!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

7

sep

lässtrategierna Upptäcktsresanden, Journalisten, Detektiven och Nyhetsuppläsaren på vår skola.

Vi har fått en kort introduktionsföreläsning av kollegan Morit Malm. Och ett uppdrag från skolledningen att diskutera i arbetslagen hur vi kan börja arbeta med detta i alla ämnen. Ska bli spännande att se hur det utvecklas – vi får pröva oss fram.

I årskurs 4 satte vi full fart. Jag och litteraturpedagogen Ulrika ska samarbeta med läraren Roberta genom att dela klassen i tre delar en lektion i veckan, för att tillämpa lässtrategierna på de texter om vikingatiden som klassen ska jobba med. Roberta, Ulrika och andra lärare som arbetar med klassen ska dessutom jobba med strategierna på andra lektioner.

Vi började med att jag i tisdags fick klä ut mig till Upptäcktsresande och introducera termer som överblicka och förutspå. Det är roligt att få lämna högstadiebiblioteket och leka lite… Efter att jag skojat med detta pratade vi med klassen om att expertläsare använder olika strategier när de läser, och att vi ska använda dessa strategier så att vi också blir experter.

När jag skulle förebilda hur man kan använda lässtrategin Upptäcktsresanden så valde jag att visa en film. Klassen är ganska stor och sitter utspridda i bänkar och eftersom vi inte har någon dokumentkamera så tänkte jag att det kunde vara svårt att stå framför klassen med en liten bok i handen och visa. Så här blev filmen:

Så här har vi formulerat vad en Upptäcktsresande gör när den läser:

Upptäcktsresanden överblickar och förutspår – vad tror du att den här texten kommer att innehålla?

  • Använd dina tidigare kunskaper om ämnet, genren eller författaren!
  • Titta på rubriker, bildmaterial, baksidestext och annat som du ser utan att behöva läsa noggrant!
  • Kontrollera under läsningens gång om antagandena stämmer, och gör nya förutsägelser utifrån det nya du fått veta!

Det ska bli kul att fortsätta använda strategin tillsammans med eleverna nästa vecka!

Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

PS! Förutom det jag lärt mig från mina kloka arbetskamrater så är det kunskaper och tankar från Katarina från Östra real, Josefin Nilssons powerpoint och de böcker jag bloggat om tidigare som kokats ihop till film och formuleringar om Upptäcktsresanden.

17

feb

I skolbiblioteken hanterar vi medier som eleverna ska använda i skolan. Lärare och elever läser tillsammans i böcker och arbetar med digitalt material som vi tillgängliggör på olika sätt.

När man läser om god undervisning för elever med annat modersmål så sägs det ofta att läraren inte ska använda lättlästa texter. Man menar att det är viktigt för eleverna att jobba med texter som har ett ämnesinnehåll som är åldersadekvat, och att lärare i stället ska stötta eleverna på olika sätt så att de förstår ämnesinnehållet och utvecklar sitt språk.

Det tror jag absolut på!

Men det betyder inte att vi i skolbiblioteken inte ska ha lättläst material.

Dels har vi elever på så enormt många olika nivåer, både språkligt och vad gäller deras ämneskunskaper. Det som är lättläst för en elev kan vara nog så avancerat för en annan!

Dels använder eleverna våra medier även för att jobba med ensamma, utan lärarens stöd. De lånar ju böcker att läsa hemma och de kommer till biblioteket för att studera på egen hand.

Så att försöka skaffa fram ”lättläst” material är viktigt för mig, och inte alltid så lätt.

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

9

dec

är inte alltid så lätt.

Ibland sägs det att vi bibliotekarier ska samarbeta med de lärare som vill, och så hoppas man att resten av lärarna följer efter om det vi gör blir bra. Jag har också förstått, och blivit lite besviken på, att skolor har fina biblioteksplaner som funkar bara för att vissa samarbeten inte kommer till stånd – om alla klasser skulle involveras så räcker inte tiden till.

Det har säkert sin poäng att jobba så; goda exempel kan resultera i att fler hänger på nästa gång. Och i att man får större resurser. Men jag är ofta lite otålig, och blir frustrerad när jag inte får möjlighet att nå alla med det jag tror är viktigt.  Och då försöker jag påverka genom att gå olika vägar.

Det här gäller framför allt när jag känner till resurser som jag tror att eleverna skulle ha glädje av – jag lovar att jag är mer ödmjuk beträffande upplägget av undervisningen. Men om jag vill informera och sprida kännedom om till exempel olika databaser, webbplatser, datorprogram eller böcker som jag tror skulle underlätta för elever och lärare så har jag olika sätt att agera.

Jag sprider information direkt till elever genom facebooksidan, samtal i biblioteket eller  lappar i och utanför biblioteket.

Lärarna kan jag nå genom att be att få tid på arbetslagstid, ämneskonferenser, andra konferenser eller genom skolans interna veckobrev.

Hela klasser når jag genom att be lärare att få lektionstid. Då får läraren informationen samtidigt.

Nu i veckan träffade jag representanter för våra läxhjälpare och försöker via dem sprida information till eleverna.

Några få gånger har jag fått tid på studiedagar att ha lite större informationsblock. Detta då förstås efter kontakt med skolledningen.

Oftast får jag väldigt positivt gensvar av lärare när de väl har tagit sig tid att lyssna. Men ibland är det svårt att avsätta den tiden bland allt akut som måste fixas. Ständigt dilemma i skolans värld?

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

 

Det visste jag förstås redan förut, men i veckan när vi hade författarbesök blev det SÅ tydligt.
 
 
Inom ramen för Läsning pågår så kom Monica Zak och hälsade på våra fyra klasser med åttor. Hon träffade en klass i taget i biblioteket och berättade om sina böcker, eller kanske egentligen om de personer som finns i hennes böcker. Ni vet Alex Dogboy, killen från Jag är en pojke med tur, tjejerna i Kasta syra och så vidare.
 
 
Även de mest notoriska busfinkarna satt och njöt när Monika berättade!
 
Visst hade lärarna gjort ett gott förarbete med att läsa och diskutera böckerna med eleverna. Och visst är det fantastiska berättelser Monica har plockat ihop från olika delar av världen. Och visst märks det att Monica gillar våra elever.
 
Men det räcker inte som förklaring till varför alla fyra lektioner blev så lyckade.
Det är på något sätt detta med en människa som står framför dig och berättar för just dig som är så fantastiskt. Ögonkontakten, närvaron i stunden, känslan av att hon vill förmedla något till oss.
 
Det här måste vi komma ihåg, och vi måste ta till vara de chanser vi får att låta våra elever lyssna till olika människors berättelser.
 
Cilla Dalén Hjulsta grundskola

31

okt

Krister Widell talade på Skolforum

om Skolbiblioteket som nod i det moderna lärandet.

Krister Widell har på uppdrag av SKL gjort en utredning tillsammans med Mats Östling om vad ett modernt skolbibliotek kan vara. Rapporten finns länkad härifrån.

Och här kan man se hans föreläsning inspelad – föredömligt fixat av Per Falk och hans kompanjoner inom ramen för The cage 🙂 Den tar nästan en timme, men är intressant, och det här är ju veckan vi alla har tid för kompetensutveckling!

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

29

okt

Det kom en fråga till bloggen från Toura Hägnestam:

”Nu ställer jag en fråga som avslöjar min okunnighet! MEN hur ser skolbiblioteksarbetet ut för läsning på iPads o.likn. I dessa tider när vi arbetar med att lära barn läsa via ”att skriva sig till läsning” – hur ser det ut med böcker på paddorna? Börja läsa böcker, tänker jag på. Finns de? Hur ser kunskapen ut runt sådana? Dessutom understryker ju kursplanen i svenska vikten av att ha och arbeta med en stor bredd av läsmaterial.”

Och mitt ännu okunnigare svar var att jag har ingen aning! Jag jobbar med årskurs 7-9 och vi har inga iPads.

Men alla duktiga bibliotekarier och lärare: Hur hanterar ni detta med böcker till iPads?

Cilla Dalén Hjulsta grundskola

8

okt

Just nu är det mycket datorjobb

för mig i skolbiblioteket, tillsammans med våra nya sjuor.

Eleverna kommer till mig i halvklass – den andra halvan är i klassrummet med läraren och gör andra saker. Vi har fem lektioner per grupp inplanerade just nu.

Så här disponerar vi dem:

1. Logga in i nätverk och komma på ett sätt att minnas användarid och lösenord (nyaste varianten för att minnas användarid: skriva upp det med tuschpenna på nyckelbandet). Logga in i Skolwebben, skriva ett mejl till mig och berätta hur man använt datorer på sin förra skola och vad man gör hemma med datorn.

2. Skriva en sammanfattning i word av SO-text, spara på rätt ställe i nätverket (blir mer ämnesinnehåll än datorskills på denna lektion).

3. Skriva lite till, gå igenom texten med StavaRex. Sedan mejla den till SO-läraren som bifogad fil.

4. Testa NE och söka efter några begrepp som är aktuella i biologin just nu. Skriva ut en av NEs enkla texter. Söka i Länkskafferiet efter någon sajt med anknytning till ämnet. Spara URL till denna i worddokument, berätta lite vad det är och mejla mig dokumentet.

5. Ja, dit har vi inte kommit än… Jag tror att det blir att fixa egna inloggningar till filmerna på SLI.

Matematiklärarna använder ett par av lektionerna till att jobba med Excell med den halvan av klassen som är kvar med dem. Tur för mig – Excell fuskade jag mig förbi i PIM.

Det är bra att vi får gå igenom en hel del IT-saker tillsammans så här direkt i början av sjuan. Det underlättar för lärarna att en del grunder är klara, och jag hoppas åtminstone en del av eleverna kommer att själva använda de resurser som finns för studier och egen nyfikenhet.

Cilla Dalén

Hjulsta grundskola

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén