Aktuellt

2011

januari

är till för våra knappt 1100 elever i år 4-9 och deras lärare. Skolan är känd för sin körprofil, och det sjungs en hel del i korridorerna. Hit söker sig elever från hela Stockholm med omnejd, vissa pendlar riktigt långt varje dag.

På Adolf Fredriks musikklasser finns 1,6 bibliotekarietjänster. Vi som arbetar här heter Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe (Lotta vikarierar för Sofia Malmberg).

Eleverna kommer till biblioteket på raster och håltimmar för att läsa, arbeta, umgås, låna böcker och andra medier.

Men en stor del av bibliotekets verksamhet går ut på att lära våra elever att söka information, granska den källkritiskt och bearbeta material de hittat. Det gör vi i halv- eller helklass, och alltid i samplanering med pedagogerna, kopplat till aktuella skolarbeten.

Våra lektioner följer en plan, som fastställer vad barnen ska få för undervisning i respektive skolår. I arbetsplanen finns även lässtimulerande aktiviteter såsom litteraturpresentationer och författarbesök inlagda, samt de lektioner som erbjuds av våra två IT-pedagoger.

Tanken med arbetsplanen är att säkerställa att alla elever ska få ett minimum av undervisning hos bibliotekarie och IT-pedagog under sina sex år på skolan, och att våra nior ska ha åtminstone grundläggande informationskompetens när de går vidare till gymnasiet.

På den här bloggen kommer vi att dela med oss av erfarenheter från den dagliga verksamheten, glädjeämnen och misslyckanden – och så ser vi bloggen som en möjlighet att diskutera tankar kring skolbibliotekets betydelse för elevers kunskapsutveckling.

kallas för Infoteket och här jobbar jag som heter Cilla och är bibliotekarie. Jag har hjälp av Siv, en lärare med några timmars arbetstid i biblioteket, och femton elever i åttan som jobbar här på sina raster och håltimmar.

Högstadiet har drygt 300 elever – det är fyrparallelligt och vi har dessutom sex förberedelse­klasser och två grupper för elever i behov av särskilt stöd. Nästan alla elever har föräldrar som kommer från andra länder, och många elever har kommit till Sverige medan de var i skolåldern. Några har inte gått i skola i sina hemländer heller.

Det är en väldigt rolig skola att jobba på. Lärarna är engagerade och duktiga, och eleverna är trevliga och öppna. Eleverna sitter mycket i Infoteket och jobbar på sina raster och håltimmar, och tre kvällar i veckan är det läxhjälp i den här lokalen.

Jag har jobbat här i två år. Under den här tiden har jag satt igång en del saker som varit bra och som jag fortsatt med, och en del saker som varit misslyckade. Men det finns också sådant som jag inte ens försökt mig på – fastän jag borde.

Så här på bloggen kommer jag berätta om vad som händer hos mig, och hur jag tänker runt mitt arbete. Jag hoppas på kommentarer och åsikter från andra – bibliotekarier, lärare och rektorer – och att på så sätt få hjälp att utveckla mitt arbete. Och jag ser mycket fram emot att läsa det som Lotta och Monika kommer att berätta från sin skola.

Om bloggen

Porträtt på Cecilia Dalén som står mot en plank.

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan i Tensta. På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs nio.

På bloggen finns både beskrivningar av vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur alla vi alla vi i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. Fram till augusti 2019 jobbade Cilla på Hjulsta grundskola.

Tidigare har även Monika Staub Halling och Lotta Metcalfe bloggat här.

Kontakt: Cecilia Dalén